Markedstorget / / Total Packaging AS / FA-skapautomat
Oppføring i Markedstorget

FA-skapautomat

Sikker oppbevaring av farlig avfall i returskap. Inkl. 20×21 ltr. beholdere med barnesikkert lokk.

FA-skapet fungerer som et komplement til øvrig avfallshåndtering i bla. flerfamiliebosteder, for å sortere ut og håndtere farlig avfall fra husholdninger på riktig måte. Hver husholdning utstyres med en beholder for å samle f.eks lyspærer, batterier, spraybokser, osv. Når beholderen er full, tas den med til et strategisk plassert FA – skap. Når du skyver inn en fylt beholder kommer en tom ut på den motsatte siden.

Skapet er låst og kun autorisert personell har tilgang til nøkkelen. Dette betyr at avfallet alltid er beskyttet, men at man uansett tid på døgnet kan tømme/bytte beholdere uten hensyn til andre faktorer. Fleksibiliteten øker også for entreprenøren fordi skapet alltid er tilgjengelig.

Les mer her

Lignende oppføringer

FA – Container Large

Total Packaging AS

FA – Container Medium

Total Packaging AS

Saferite skap 2370/2500/2320

Total Packaging AS

Saferite skap 2370/4680/2320

Total Packaging AS

Saferite skap 2370/6160/2320

Total Packaging AS

Saferite skap 1900/980/1910

Total Packaging AS

ILAB Miljøskap for farlig avfall

EnviroPac Group AS

Saferite skap 2370/3630/2320

Total Packaging AS

FA-container small

Total Packaging AS

Saferite skap 900/700/170

Total Packaging AS

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!