Oppføring i Markedstorget

FA-skapautomat

Sikker oppbevaring av farlig avfall i returskap. Inkl. 20×21 ltr. beholdere med barnesikkert lokk.

FA-skapet fungerer som et komplement til øvrig avfallshåndtering i bla. flerfamiliebosteder, for å sortere ut og håndtere farlig avfall fra husholdninger på riktig måte. Hver husholdning utstyres med en beholder for å samle f.eks lyspærer, batterier, spraybokser, osv. Når beholderen er full, tas den med til et strategisk plassert FA – skap. Når du skyver inn en fylt beholder kommer en tom ut på den motsatte siden.

Skapet er låst og kun autorisert personell har tilgang til nøkkelen. Dette betyr at avfallet alltid er beskyttet, men at man uansett tid på døgnet kan tømme/bytte beholdere uten hensyn til andre faktorer. Fleksibiliteten øker også for entreprenøren fordi skapet alltid er tilgjengelig.

Les mer

Firma

Din leverandør av utstyr for avfallshåndtering og kildesortering i Norge

Mer om bedriften >

Kontakt
Hans Kristian Hansen
Selger
Mobil: +47 928 08 935
Tlf: +47 69 35 40 64
Epost: hans.kristian@total-as.no
Jan Næss Jensen
Selger
Mobil: +47 911 45 111
Tlf: +47 69 35 40 69
Epost: jan@total-as.no