Oppføring i Markedstorget

Farlig gods veileder

Oppdatert og brukervennlig veileder for farlig avfall.

Veilederen er produsert av DGM og Sven Wiik. Inkluderer både avfallsstoffnr. EAL koder, ADR og IMDG som den første veilederen i markedet. Veilederen kommer i et hendig A5 format som enkelt kan medbringes og som er enkelt å benytte.

Les mer

Firma

DGM leverer farlig gods relaterte tjenester til kunder world wide. Vi tar farene ut av farlig gods!

Mer om bedriften >

Kontakt
Geir Dugan
Daglig leder
Mobil: +47 95 25 33 01
Epost: geir@dgm.no
Glenn Pettersen
Farlig gods ekspert/Instruktør
Mobil: +47 952 53 304
Epost: glenn@dgm.no
Knut Henrik Kulleseid
Salgsansvarlig/Farlig gods
Mobil: +47 915 47 555
Epost: kulli@dgm.no