Markedstorget / / DGM Norway AS / HMS rådgivning
Oppføring i Markedstorget

HMS rådgivning

Sikker håndtering av farlig gods forutsetter systematisk arbeid med Helse- Miljø, – og sikkerhet. DGM Consult tilbyr derfor en rekke ulike tjenester innen HMS til sine kunder, men også til virksomheter som ikke kommer i befatning med farlige stoffer. Vi bistår blant annet med;

  • Digitalt Internkontrollsystem for utøving av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Risikovurdering av en virksomhetens totale aktiviteter eller innenfor enkelte segmenter, som lagring, håndteringen og transport av farlige stoffer.
  • Utleie av HMS-rådgiver til prosjekt eller serviceavtale med fast oppfølging.
  • Gransking av hendelser.
  • HMS revisjoner og verifikasjoner av krav ihht. Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, Storulykkeforskriften, Forskrift om håndtering av farlig stoff, Forskrift om landtransport av farlig gods og virksomhetens egne/kundens spesifikke krav.
  • Rådgivning og utleie av industrivern- -og brannvernleder.
  • Beredskap
  • Bedriftsintern HMS opplæring
  • Øvrig konsultasjon etter behov

Les mer her

Lignende oppføringer

Sikkerhetsrådgiver

DGM Norway AS

Rådgjeving

Sirkla Ressurs AS

Strategisk rådgivning og kommunikasjon

Storycraft AS

Sikring og security

DGM Norway AS

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!