Oppføring i Markedstorget

Industriell demontering

Demontere og flytte industrimaskiner? Vi hjelper deg med hele prosessen

Behøver du noen med ekspertkompetanse på demontering av maskiner som skal flyttes? Viking Gjenvinning AS har kompetanse innen flere forskjellige områder med demontering, frakt og montering av maskiner for industrien.
 
Vi har erfaringen med «nedpakking» av industriinstallasjoner, dette gjør at vi har gode rutiner for utarbeiding av dokumentasjon for både mekanisk og elektriske komponenter. Vi har dermed oversikt over alle deler og hvor de skal monteres i ettertid, remontering kan dermed skje av andre aktører.
 
Vi tar gjerne på oss komplette flyttinger der vi sørger for å demontere alle maskiner, flytte og montere på nytt sted. Det er ingen geografiske begrensninger på hvor vi utfører arbeidet, og dersom du ønsker å flytte store maskiner til utlandet, har vi maskinpark til å utføre dette.
 
Vi utfører:
  • Riveoppdrag.
  • Demontering av større konstruksjoner.
  • Flytting av større gjenstander og konstruksjoner.
  • Berging og fjerning av gjenstander som ligger vanskelig til i terreng eller i sjø.

Les mer

Firma

gjenvinning av metall, industriavfall, plast og andre resirkulerbare materialer

Mer om bedriften >

Kontakt
Geir Istad
Daglig leder
Mobil: +47 415 68 790
Epost: geir@viking-gjenvinning.no