Oppføring i Markedstorget

Intellicont Access

Administrasjon av adgang for innkast m.m. på containere med Shop2Win sensorer.

Enkelt og oversiktlig Portalverktøy for administrering av elektronikk fra Shop2Win med tilhørende adgangskontroll.

Når man er logget inn i Intellicont Access er det mulig å søke på:

  • Containere
  • Adresser
  • Nøkkelkort

Containeroversikt med visning av containere, tilganger og tilgangsgrupper.

Administrering av roller, brukere, fraksjoner og nøkkelkort, med funksjoner for:

  • Oppretting av nye
  • Søke opp
  • Sperring/deaktivering av nøkkelkort
  • Endring

Les mer

Firma

Fieldata leverer logistikksystemer med sanntidsinformasjon

Mer om bedriften >

Kontakt
Hege Enoksen Normann
Salgssjef
Mobil: +47 913 00 382
Epost: hen@fieldata.no