Markedstorget / / DGM Norway AS / Kurs: IATA grunnkurs
Oppføring i Markedstorget

Kurs: IATA grunnkurs

Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i luftfartøy.

Forkunnskaper:

Elevene må kunne lese og forstå engelsk tekst.

Varighet:

5 dager.

Målgruppe:

Kurs for avsendere, speditører og flyselskaps frakt- og aksepteringspersonell.

Category 1 – Avsendere

Category 3 – Speditører

Category 6 – Fraktaksepteringspersonell

Les mer her

Lignende oppføringer

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!