Markedstorget / / DGM Norway AS / Kurs: IMDG Offshore grunnkurs
Oppføring i Markedstorget

Kurs: IMDG Offshore grunnkurs

På kurset lærer man om prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre lærer man om å redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på sjø.

Målgruppen for kurset er avsendere, materialforvaltere og øvrig personell involvert i transport av farlig gods på forsyningsskip til/fra/mellom installasjoner på norsk sokkel.

Les mer her

Lignende oppføringer

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!