Markedstorget > > Viking Gjenvinning AS > Mottak og behandling av kasserte fritidsbåter
Oppføring i Markedstorget

Mottak og behandling av kasserte fritidsbåter

Hvordan levere kassert fritidsbåt?

  • Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.
  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen, eller i nærheten av kommunen, fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

Ordningen med avfallsmottak for fritidsbåter i kommunene er under utbygging og det finnes ennå ingen komplett oversikt over alle anlegg. Ikke alle avfallsmottak kan ta imot fritidsbåter.

Oversikt over mottak for små båter kommer på sortere.no.

Dersom du ikke finner et anlegg på sortere.no, ta kontakt med renovasjonsetaten i din kommune.

Foreløpig er det to mottak som også er godkjent for å håndtere større og/eller mer kompliserte båter opp til 49,21 fot (15 meter). Disse mottakene kan ta imot både store og små båter allerede i dag. Flere anlegg er til godkjenning og vil bli operative i løpet av den nærmeste tiden.

Oversikt over godkjente mottak for større båter kommer på sortere.noSøke refusjon for en kassert fritidsbåt

For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til mottak blir det utbetalt 1000 kroner per båt.Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert.

Hvordan søke:

  • Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  • Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
    Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Les mer

Firma

gjenvinning av metall, industriavfall, plast og andre resirkulerbare materialer

Mer om bedriften >

Kontakt
Geir Istad
Daglig leder
Mobil: +47 415 68 790
Epost: geir@viking-gjenvinning.no