Markedstorget / / Sirkla Ressurs AS / Rådgjeving
Oppføring i Markedstorget

Rådgjeving

Svært mange bedrifter slit med å ha tilstrekkeleg oversikt og kunnskap for å ta dei rette vala når det gjeld avfall. Stadig fleire lover, forskrifter og reguleringar stiller krav til avfallshandteringa i bedrifta. I tillegg er det god økonomi å handtere avfall riktig! Sirkla Ressurs vil difor framover legge stor vekt på tilby rådgjevingstenester.

Våre rådgjevingstenester:

  • Vurdering av komplekse og samansette avfallsløysingar for ulike bransjar
  • Avfallstypevurdering av farleg avfall
  • Miljørisikoanalysar
  • Beredskapsplanar for uforutsette utslepp
  • HMS

For meir informasjon, ta kontakt med oss på 57 00 90 40 eller post@sirkla.no

Les mer her

Lignende oppføringer

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!