Oppføring i Markedstorget

Rådgjeving

Svært mange bedrifter slit med å ha tilstrekkeleg oversikt og kunnskap for å ta dei rette vala når det gjeld avfall. Stadig fleire lover, forskrifter og reguleringar stiller krav til avfallshandteringa i bedrifta. I tillegg er det god økonomi å handtere avfall riktig! Sirkla Ressurs vil difor framover legge stor vekt på tilby rådgjevingstenester.

Våre rådgjevingstenester:

  • Vurdering av komplekse og samansette avfallsløysingar for ulike bransjar
  • Avfallstypevurdering av farleg avfall
  • Miljørisikoanalysar
  • Beredskapsplanar for uforutsette utslepp
  • HMS

For meir informasjon, ta kontakt med oss på 57 00 90 40 eller post@sirkla.no

Les mer

Firma

Vi tilbyr effektive og miljøriktige avfallsløsninger for næringslivet i Sogn

Mer om bedriften >

Kontakt
Erik Stavø
Dagleg leiar
Mobil: +47 469 32 933
Epost: erik@sirkla.no