Markedstorget > > Reknes AS > Reknes® Avfallshåndtering
Oppføring i Markedstorget

Reknes® Avfallshåndtering

Avfallshåndtering er en sentral del av våre løsninger. Reknes® WMS ivaretar kontroll og oversikt over lagerbeholdning, full sporing av farlig avfall, sikrer et riktig økonomisk grunnlag og nødvendig dokumentasjon. Løsningen støtter alle kjerneprosesser som mottak, lagring, viderelevering, sluttbehandling og fakturering.

  • Lagerkontroll med sporing av avfall
  • Avfallskoder (NS 9431:2011), EAL og ADR
  • Integrasjon mot Avfallsdeklarering.no
  • Nedstrøms levering
  • Utskrift av deklarasjoner og etiketter til merking
  • Mottaksjournal og lagerrapporter
  • Rapport for destruksjonskostnader

Les mer

Firma

Fremtidens IT-løsninger innen miljø og gjenvinning. Vi forenkler din hverdag!

Mer om bedriften >

Kontakt
Bjørn Inge Molvær
Salgssjef
Mobil: +47 975 55 866
Epost: bim@reknes.no