Oppføring i Markedstorget

Reknes® CRM

For effektiv kundebehandling er det fordelaktig med all kundedialog lagret i et felles kundebehandlingssystem. Det gjør salgsarbeidet oversiktlig og kan sørge for god oppfølging.

Med Reknes® WMS’ CRM modul har du full oversikt over dine kunder, kontakter og leverandører. Her har du oversikt over alle aktiviteter mot en kunde, e-post kommunikasjon, notater, avtaler og ordrehistorikk mm.

  • Etabler «prospekt»
  • Lagre e-post dialog
  • Office integrasjon
  • Word-maler for tilbudsskriving
  • Bestilling fra WEB
Firma

Fremtidens IT-løsninger innen miljø og gjenvinning. Vi forenkler din hverdag!

Mer om bedriften >

Kontakt
Bjørn Inge Molvær
Salgssjef
Mobil: +47 975 55 866
Epost: bim@reknes.no