Oppføring i Markedstorget

Renovasjonsportalen

Dette er et nyttig verktøy som gir deg administrasjon og oversikt over dine ordrer og ruter. Blant annet:

  • Administrasjon av krok/lift-ordre
  • Administrasjon av ruter og stoppepunkter (sekvens/rekkefølge, sammenslåing, splitting, m.m.)
  • Nyttig verktøy for de som har innsamling av både husholdnings- og næringsavfall på samme rute
  • Kartvisning av ruter og stoppepunkter med zoom

Du får rapport som viser utførte ordre og avvik i valgt tidsrom. Kan også vises i kart.

Enkel funksjon for direktemelding til bil.

Fieldata tilbyr en løsning for slamrenovasjon som ikke er avhengig av et fagsystem («stand alone»-løsning). I Renovasjonsportalen finner du kundeadministrasjon for «stand alone»-løsningen for slam.

Les mer

Firma

Fieldata leverer logistikksystemer med sanntidsinformasjon

Mer om bedriften >

Kontakt
Hege Enoksen Normann
Salgssjef
Mobil: +47 913 00 382
Epost: hen@fieldata.no