Markedstorget > > EnviroPac Group AS > Sylinderrør for batterier
Oppføring i Markedstorget

Sylinderrør for batterier

Farlig avfall og risikoavfall kan skade dyr, mennesker og miljøet dersom dette ikke håndteres forsvarlig. Små mengder farlig avfall kan gjøre stor skade dersom det havner i naturen. Elektriske og elektroniske produkter, EE-avfall, hører også under gruppen farlig avfall og inneholder små mengder stoffer som kvikksølv, PCB, bly mm.

Sylinderrør for oppbevaring av mindre gjenvinnbart avfall som f.eks. batterier med begrenset innkast. Fås i tre størrelser, 5, 10 og 15 liter. Produsert av resirkulert materiale.  Leveres med batterigrafikk og to stk håndtak for funksjonell bæring. Topplokk skures av ved tømming i en større enhet.

Firma

Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering.

Mer om bedriften >

Kontakt
Kundesenter
Kontor
Tlf: +47 400 06 130
Epost: info@enviropac.no