Oppføring i Markedstorget

Vermiculite

Vermiculite er et absorberende produkt, med absorberende faktor ca 1:4

Vermiculite er i tillegg brannhemmende, og kan med fordel benyttes til pakking av Litiumbatterier!

Les mer

Firma

DGM leverer farlig gods relaterte tjenester til kunder world wide. Vi tar farene ut av farlig gods!

Mer om bedriften >

Kontakt
Geir Dugan
Daglig leder
Mobil: +47 95 25 33 01
Epost: geir@dgm.no
Glenn Pettersen
Farlig gods ekspert/Instruktør
Mobil: +47 952 53 304
Epost: glenn@dgm.no
Knut Henrik Kulleseid
Salgsansvarlig/Farlig gods
Mobil: +47 915 47 555
Epost: kulli@dgm.no