Nyheter
Overskuddsmasser fra byggeprosjekter er næringsavfall som må behandles deretter. Foto: Miljøstiftelsen Zero

Felles innsats for

renere byggemasser

Det bygges mange nye veier i Trøndelag som aktualiserer behovet for å ta hånd om overskytende masse. Og det tas grep, blant annet på gjenbruk av trevirke.

Det ble et rekordstort oppmøte under konferansen til Avfallsforum Midt-Norge ved Værnes. Foto: Torbjørn Leidal

Gjenvinning av masser, med tilhørende lovverk, var ett av temaene som ble tatt opp på dagens konferanse til Avfallsforum Midt-Norge. Masse er å anse som næringsavfall og skal derfor behandles deretter med søknad om tillatelse, minnet seniorrådgiver Merete Gynnild fra Miljødirektoratet om.

Bård Buseth fra Byggesakskontoret i Trondheim kommune redegjorde for lover og regler. Han understreket at bystyret i Trondheim ber om at deponier i større grad behandles som reguleringssaker før de godkjennes gjennom byggesaksbehandling.

Mottakskontroll viktig

Det forventes krav om ren og skitten sone for fremtidige massedeponier, understreket Buseth.

Han utdyper overfor avfallsbransjen.no at arbeidet, som Rambøll har utført for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om mottakskontroll, er veldig viktig.

– Det kan hindre at det kommer farlig og uønsket avfall inn på tippen for rene masser, poengterte han.

John Fraser Alston fra Rambøll Norge AS fortalte at det deponeres mer betong enn det gjenvinnes. Foto: Torbjørn Leidal

Betong – det meste deponeres

John Fraser Ahlston fra Rambøll Norge ga en beskrivelse av hvilket regelverk som gjelder for behandling av betongavfall.

Statistikken fra 2017 viser at det deponeres mer betong enn det gjenvinnes. Behandlingen skjer etter Betongveilederen fra februar 2019.

Ny justert forskriftstekst er rett rundt hjørne, sa Alston, men det er ikke klart når den kommer. Heving av grenseverdi for crome6 i henhold til høringsrunder ventes snart og vil bety mye for behandlingen av betong, understreket John Fraser Alston.

Innovasjonspriset trevirkeprosjekt

Petter Segtnan fra Retura Innherred Renovasjon (IR) og Lars Wermskog fra Eco Materials fortalte om ”Prosjekt Tangen” som skal løse utfordringen med gjenbruk av trevirke.

Lars Wermskog fra Eco Materials og Petter Segtnan fra Retura IR fortalte om et prosjekt som løser utfordringen med gjenbruk av trevirke. Foto: Torbjørn Leidal

Et forprosjekt med sponplateprodusenten Arbor AS ble dratt i gang med støtte fra Innovasjon Norge. Resultat ble produksjon av sponplate med 50 prosent innblandet returvirke. Denne uken ferdigstilles en egen produksjonsfasilitet som skal gjenvinne trevirke, forteller de to utviklerne.

«Enestående» teknologi?

– Det finnes ikke maken til vår teknologi, mener Lars Wermskog fra Eco Materials.

Han fortalte om røntgenundersøkelse av fraksjonene med påfølgende merking (label) som gjør at sluttbruker vet hva han får. Målsetting er renhet i trevirke på mellom 97 og 98 prosent.

Avfallsbransjen.no publiserer en sak til fra Avfallsforum Midt-Norge.

Kort om Avfallsforum Midt-Norge

Avfallsforum Midt-Norge er et samarbeidsforum for kommuner, interkommunale renovasjonsselskap og andre aktører som arbeider innenfor fagområdet avfallsbehandling i Midt-Norge.

Formålet er å arbeide aktivt for økt kompetanse blant medlemmene om aktuelle krav og retningslinjer og etter behov samordne planer og utredninger. Avfallsforumet  arrangerer kurs med aktuelle tema, samt studieturer med fokus på å dra lærdom av hverandre.

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!