Markedstorget > Bedrift > EnviroPac Group AS
Avfallsbransjen bedrift

EnviroPac Group AS

Vi tilbyr produkter fra ledende Europeiske og Skandinaviske leverandører og vi sikrer din virksomhet miljøvennlige og rasjonelle løsninger.
En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.


Vår målsetting er en bærekraftig utvikling.

EnviroPac er sertifisert som Miljøfyrtårn som er likestilt med ISO-14001 og EMAS når det stiller krav til anerkjent miljøledelse. Våre leverandører er kvalitetssertifiserte relevant til ISO standard, Miljøfyrtårn eller tilsvarende. Vi evaluerer sammen med våre underleverandører produktene for å sikre kvalitet på leveransene. Alle produkter skal være gjennomgått sikkerhetstester og våre servicepartnere følger de prosesser og rutiner for service og reparasjoner som defineres i manualer, serviceprotokoller, instruksjonsbøker, mm. Kvalitetssikring er i en kontinuerlig prosess.

 

Det beste avfallet er det som aldri oppstår.
Selv om å minimere avfall er et mål for all avfallsplanlegging, kan ikke avfall unngås i sin helhet i dagens samfunn. En overordnet målsetting er hva vi kan gjøre sammen for å lage systemer der jordens ressurser brukes og resirkuleres på en så effektiv måte som mulig.

Våre løsninger skal gi våre kunder en kosteffektiv og bærekraftig avfallsløsning i henhold til offentlige krav og nasjonale målsettinger innenfor miljø og avfallshåndtering. En sentral del av prosessen er å tilrettelegge kildesortering, innsamlings- og komprimeringsløsninger som er målrettede og tilrettelegges for brukerne og ansatte som er ansvarlig for tømming og transport. I tillegg samarbeider vi med tilhørende service til partnere, sluttkunder og store kjeder i Norge.

EnviroPac bidrar daglig overfor det offentlige og næringslivet både i forhold til det ytre og indre miljø og den enkelte bedrifts lønnsomhet ved å investere i maskinelt utstyr som komprimerer avfallet på stedet. Bedriften oppnår høyere produktivitet som igjen fører til mer lønnsomhet. Når løst materiale komprimeres resulterer det i færre hentinger og mindre transportkostnader og utslipp av CO2. Gulvplass frigjøres og arbeidsmiljøet blir både mer sikkert og trivelig. Løsningen bidrar til at en større andel av avfallet går til gjenbruk og gjenvinning.

Kontaktinfo
Telefon:
+47 400 06 130
E-post:
Hjemmeside:
Adresse:
Kakkelovnskroken 1
0954 Oslo
Kontaktpersoner
Kundesenter
Kontor
Tlf: +47 400 06 130
Epost: info@enviropac.no
Produkter/tjenester i markedstorget

Vinterkampanje

Avfallsbeholder i kartong

Bur til Spylervæskekanner

OCTA 60 L avfallsbeholder stolpeoppheng

Urbanus avfallsbeholder for vegg 45 L m/sekkeskjuler

Konsis avfallsbeholder 100L m/askebeger

Lasse avfallsbeholder 100 L

Nobel avfallsbeholder 100 liter

Plastbeholder 4-hjuls

Plastbeholder 2-hjuls

Brannsikre miljøskap for 2- og 4-hjuls plastbeholdere

Miljøhus

Miljøskap i tre/polyplank for 2- og 4-hjuls avfallsbeholdere

Envi Combi-system

Octa avfallsbeholder 100 liter m/vippefront

PUTin kildesorteringskonsept

Sekkeskap for kildesortering

Sortify kildesorteringsstasjon

Kickmaster 33 l

Veggstativ for 30L sekk

ILAB Miljøskap for farlig avfall

Ozongenerator PR1300

Ozongenerator MAS90

ResteWolf RW 101 Matavfallsanlegg

Aursund Avfallsbeholder

Optima – kverning og bearbeiding av råvarer

Ozongenerator HV-202

EnviroPac Avfallskjøler for matavfall

TOM intelligent avfallsbeholder

Avermann Kanalpresse, AVOS 88/108

Avermann kanalpresse, AVOS 1810

Avermann Kanalpresse, AVOS 147/147K

Avermann kanalpresse, AVOS 1410/1411

Avermann kanalpresse AVOS 1211

Rullekomprimatorer

HEGER komprimering med avvanning

HEGER komprimering av skumplast

HEGER komprimering av isopor (EPS)

Solarbin – Komprimerende avfallsbeholder

Glassknusere

Park og utendørsmøbler

Atlas avfallscontainer 100L sort

Arena avfallsbeholder

UN-godkjent Big Box

Spillkit

Veggholder for innsamlingsboks 42L

Veggholder for innsamlingsbokser

Sorteringsvogn komplett

Sorteringstralle komplett

Veggholder for innsamlingsbokser

Innsamlingsstasjon for lyskilder og småelektrisk

Holder for eske til lysstoffrør

Kanylebokser

Gule beholdere til risikoavfall

Oppsamlingspall for IBC container

Miljøpall for 4×200 liter fat

Innsamlingsnett Lite

Urba Glass og metall beholder

Sylinderrør for batterier

Sorteringsbokser

Sorteringsboks 12L

Innsamlingsbeholder slim 60L

Innsamlingsesker til lysrør

Innsamlingsboks rød, 25L u/lokk

Rullecontainer

Lysrørsylinder

Komplett EE-vogn

Eurokasse PP 20L grå

EE-vogn uten tilbehør

EE-Bur

San Set avfallsbeholder

Beholder for brannfarlig avfall

Orwak Power 3820

Orwak Power 3620

Orwak Power 3420

Orwak Power 3325

Orwak Power 3320

Orwak Multi

Orwak Compact 3210

Orwak Compact 3120

Orwak Compact 3115

E-serie, elektromekanisk presser

Tippcontainer

Strøsingel container

ILAB containere

Binge containere

Wave overflate containere

Semi-nedgravde avfallscontainere

RMP bunntømte containere

Helt nedgravde avfallscontainere

Pallehette

Båndruller

Snøresekker

Proffsekker

Poser for mindre avfallsbeholdere

Plastsekker XXL

Papirposer/sekker

Knytesekker

Plastsekker til kildesorteringssekk

Fossilfri plast

Container/Innerliner til plastbeholdere

Biopose – biologisk nedbrytbar

Bin-Line poser med stjernebunn

Plastsekk 100L