Nyheter
Enorme mengder plast skjemmer bredden av Nigerelven i Malis hovedstad Bamako. Foto: Strømmestiftelsen

Skal gi grønne jobber for ungdom – og mindre plast

Avfallsselskapene Norsk Gjenvinning og Returkraft har gått sammen med Strømmestiftelsen om et hjelpeprosjekt i Mali. Det skal gi jobb til arbeidsledig ungdom – og bidra til mindre søppel.

Trioen vil ha flere norske avfallsselskap med på laget og legger opp til en studietur for eventuelle partnere senere.

– Et slikt besøk ville kunne belyse problemområdene knyttet til avfallshåndtering og bidra til å kartlegge løsninger og videreutvikle prosjektideene, mener initiativtakerne.

Konferanse om prosjektet – live

De som vil vite mer om prosjektet, kan møte opp på konferansen «Avfallshåndtering som bistand» torsdag 26. september på Grand hotell i Oslo. Den er gratis og åpen. Eventuelle spørsmål kan dessuten rettes til Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft.

Konferansen streames live av avfallsbransjen.no i denne artikkelen torsdag fra klokken 09.

Renere miljø og flere jobber

Formålet med pilotprosjektet er altså å bidra til en renere by, sørge for mindre avfall i Nigerelva og gi sysselsetting av ungdommer. Sistnevnte går kort fortalt ut på å organisere grupper av arbeidsledig ungdom til å drifte ulike avfallshåndteringssystemer som innsamling, sortering og gjenvinning.

Lutfattig land

Strømmestiftelsen er en norsk bistandsaktør som har jobbet flere år i Bamako og har tett dialog med både lokale aktører og myndighetene.

Mali er ett av verdens fattigste land og ligger i Vest-Afrika. Blant landets 18,5 millioner innbyggere lever rundt 43 prosent i ekstrem fattigdom. Jobbskaping, særlig for ungdom, er en stor utfordring.

En av avfallsfyllingene i Mali. Årlig produseres det rundt 645.000 tonn husholdningsavfall i hovedstaden Bamako. Foto: Strømmestiftelsen

Enorme søppelmengder

I Mali er også avfallshåndtering en enorm utfordring med alvorlige konsekvenser for både helse og miljø. Bare i hovedstaden Bamako produseres det 645.000 tonn husholdningsavfall per år. Landet mangler både ressurser, infrastruktur og kompetanse til å håndtere det økende volumet av avfall.

Innsamling og gjenvinning av plast

Innsamling og gjenvinning av plast vil være det første konkrete prosjektet i byen, og kan lede til nye innovative verdikjeder som både kan skape inntekt og forbedre miljøet.

Plastavfall kan omdannes til plastgranulat som vider kan benyttes i produksjon av nye plastartikler, eksempelvis skolepulter.

– På sikt vil man kunne utvikle flere og større løsninger på avfallshåndtering og -gjenvinning, hvor norsk avfallsbransje kan bidra med kompetanse, økonomiske midler og personer, skriver de tre initiativtakerne.

Skolepult, laget av gjenvunnet plast. Foto: Strømmestiftelsen

Slik fungerer prosjektet

  • Ungdom får opplæring i resirkulering av plast og hvordan drive et kooperativ
  • Ungdom danner et kooperativ, får startpakke med utstyr og startkapital til å sette i gang produksjonen
  • Kvinner i Strømmestiftelsens spare- og lånegrupper får opplæring og utstyr til å samle inn plast
  • Plast leveres til kooperativet, med fast betaling per kilo plast.
  • Plast gjenvinnes og foredles
  • Produkter lages. Målet er 4.000 skolepulter i året.
  • Skolepultene selges til Strømmestiftelsens Speed Schools.

Les mer om Mali-prosjektet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!