Bransjestemmer
Pia Farstad von Hall er daglig leder i Biogass Norge. Foto: Jill Johannessen/ Samfunnsbedriftene.

– Vi er enig i at biogass er en viktig løsning

Vi ba Biogass Norge om å kommentere Miljødirektoratets nye rapport «Klimatiltak i Norge – kunnskapsgrunnlag 2024». Her er svarene vi fikk.

Biogass blir av Miljødirektoratet pekt på som en veldig viktig løsning i transportsektoren for å nå klimamålene. Det gjelder landtransport og sjøtransport. I tillegg pekes biogass på som en viktig klimaløsning for landbruket.

Biogass Norge deler problemforståelsen Miljødirektoratet har. Dessverre pekes det ikke på konkrete tiltak for hvordan vi skal øke biogassproduksjonen, bare øke bruken.

Det pekes på import som ett virkemiddel, men da er det andre land som får klimagevinsten. I tillegg er det i realiteten lite biogass som kan importeres til transportformål. Biogassproduksjon i Europa går i stor grad til rørnettet.

Norske myndigheter vil kutte utslipp med hydrogen og biogass

Virkemidlene fungerer ikke godt nok

Samtidig står den norske bransjen i en situasjon der virkemiddelapparatet ikke fungerer. Enova har investeringsstøtte til innovative anlegg, men denne støtteordningen har kun i beskjeden grad gitt nye biogassanlegg. Vi har de siste årene hatt en flat produksjonsutvikling av biogass på 0,7 Twh. Ser vi til Danmark har de i løpet av ti år gått fra 2 Twh til 8 Twh produsert biogass. I rapporten peker Miljødirektoratet på at det finnes tilgang på biologisk avfall til økt produksjon, men altså ikke hvordan vi i praksis skal utløse produksjonen.

Biogassbransjen mener vi kan nå en produksjon på 5 Twh innen 2030 og 10 Twh innen 2035, men da må politikken endres.

Vi trenger derfor et biogassprogram for industrielle anlegg i Bionova som kan øke produksjonen og bidra til at tiltakene Miljødirektoratet foreslår faktisk kan gjennomføres. Det må regjeringen ta tak i nå som de skal utforme Klimameldingen. Hvis ikke forblir forslagene til tiltak ønsker og ikke realiteter.

Mvh

Pia Farstad von Hall
Daglig leder – Biogass Norge

Klimaomstillingen må speedes opp

Overflate bunntømt

Alles Miljø AS

REEN CMS

Reen AS

Bunntømte & nedgravde avfallsbeholdere

EnviroPac AS

Berging

Viking Gjenvinning AS

Returpunkt Farlig Avfall

Onsite Security Solutions AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS
Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Sverige mener alvor med sine miljømål

Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Farlig avfall og elektronisk avfall

EnviroPac AS

Emballasjepresser

EnviroPac AS

Kverner

Steco Miljø AS

Branndeteksjon

Onsite Security Solutions AS

Anlegg og avfallshåndtering

Vi er opptatt av å bygge anlegg som fungerer bra, både i hverdagen og på bunnlinjen

Steco Miljø AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.