Nyheter
Et annet sorteringsanlegg enn det som er planlagt på Øra i Fredrikstad. Foto: Grønt Punkt Norge

Kan stå klart i 2023, om alt går etter planen

Nyoppstartede Østfold Avfallssortering IKS har inngått intensjonsavtale om kjøp av tomt, og anlegget skal ha en kapasitet på 40 tonn i timen.

Torsdag 27. februar ble Johnny Sundby valgt til styreleder for det nye selskapet Østfold Avfallssortering IKS (ØAS).

ØAS er et samarbeid mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad og Hvaler, i tillegg til de interkommunale selskapene Indre Østfold Renovasjon og MOVAR. Planen er å etablere et ettersorteringsanlegg på Øra i Fredrikstad hvor de skal behandle avfallet til omtrent 310.000 innbyggere.

Håper på 2023

ØAS har allerede inngått en intensjonsavtale med Fredrikstad kommune om kjøp av tomt på Øra, og om alt går etter planen, kan anlegget være oppe og gå i 2023.

– Vi har en målsetting om å tilrettelegge for gode miljøprestasjoner i avfallshåndtering hos våre innbyggere, sier den nyvalgte styrelederen i ØAS, Johnny Sundby.

Skal få fart på prosjektet

Prosjektet startet i 2016, hvor flere aktører så på hvordan de skulle møte nye

Johnny Sundby er den nye styrelederen for ØAS IKS. Han forteller at det nye anlegget på Øra skal bidra til å nå EU-målene for gjenvinning. Foto: Helge Eek/MOVAR IKS.

krav for materialgjenvinning. Det ble etter hvert klart at samarbeid var den beste veien å gå, fordi det ville være vanskelig å nå målsetningene mot kildesortering alene.

Sundbys jobb som styreleder blir nå å få «fart på prosjektet», ved å få på plass daglig leder og organisasjon, og sørge for finansiering. I tillegg skal ØAS finne ut hva slags teknologi de ønsker å benytte seg av i ettersorteringsanlegget.

Kostnadseffektiv måte

Tidligere har folk vært skeptiske til å bruke offentlige midler på et ettersorteringsanlegg i Fredrikstad. Sundby forklarer at det ville kostet omtrent 80 kroner per innbygger å sette ut en ekstra avfallsdunk til matavfall. Å bygge et ettersorteringsanlegg vil ikke bli nevneverdig dyrere, mener han.

– Vi mener dette er en kostandseffektiv måte å sortere innbyggernes avfall på, sier han.

Strengere EU-krav

EU kommer med stadig strengere krav til materialgjenvinning. Blant annet skal emballasje i papp og papir ha en materialgjenvinningsgrad på 85 prosent i 2030, mens plastemballasje skal opp på 55 prosent samme år.

Sundby forteller at det planlagte anlegget skal være en del av løsningen for å nå disse målene.

– Vi investerer ikke i dette anlegget og tenker at problemet er løst. Det er et viktig bidrag, men vi må jobbe mer hele veien, blant annet med informasjonsarbeid og å standardisere sorteringen hos alle innbyggerne vi dekker, sier han.

Skal matche befolkningsvekst

Planen er at når anlegget på Øra står ferdig, skal det ha en kapasitet på 40 tonn avfall i timen.

– Det skal ha kapasitet til å matche befolkningsvekst. I tillegg skal det være noe restkapasitet som gjør at også andre aktører skal kunne slutte seg til oss senere, men det må eierne ta stilling til, sier Sundby.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!