Nyheter
Her fra søppeltømming ved en annen anledning. Foto: Remiks

Frykter avfallsboom til sommeren

Maskinentreprenørenes forbund forteller at deres medlemmer ikke opplever problemer med transport til Sverige og Finland, men at de frykter avfallsboom.

Nylig gikk Lindum ut i en pressemelding hvor de var bekymret for stans i transport av treavfall til Sverige. Samtidig oppfordret de til samarbeid i bransjen, og fikk støtte av Norsk Gjenvinning.

Maskinentreprenørenes forbund (MEF), som er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon, opplyser at de har vært i kontakt med sine medlemmer i avfallsbransjen, og sier at det på generelt grunnlag ser ut til at trenden er mindre næringsavfall inn på deres anlegg, og mer husholdningsavfall som ellers ville gått via gjenvinningsstasjonene til kommunen.

Ingen transportproblemer

MEF forteller at deres medlemmer ikke har opplevd problemer med transport og grenseoverganger.

– Dette medfører noe redusert volum inn på anleggene til medlemmene våre totalt sett. Mange av selskapene eksporterer mye til Sverige og Finland, og så langt meldes det om god tilgang på transport, lite bry på grensene og god kapasitet på forbrenningsanleggene i begge land, skriver Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef for gjenvinning i MEF, i en mail til avfallsbransjen.no.

Han forteller at det i nord er mer avfall enn normalt blir sendt til forbrenningsanlegget Kvitebjørn i Tromsø, og at dette anlegget mangler noe avfall i forhold til hva de ønsker.

– Frykter avfallsboom

Huse-Fagerlie forklarer at Geminor, som er MEF-medlem og avfallsmegler, at strømmene nå endres, med mindre næringsavfall og kommuner som ber innbyggerne vente med vårrengjøringen.

– Geminor er engstelige for den boomen som kan komme til sommeren og tidlig høst hvis alt går tilbake til det normale. Da vil vi se at både norske og svenske forbrenningsanlegg sliter med å ta unna alt det som kommer, skriver han.

Derfor ber de kommuner gjenåpne gjenvinningsstasjoner snarest, slik Oslo kommune gjorde i går, så avfallstoppen blir spredt utover et lengre tidspersktiv, som gjør at kapasiteten for sluttbehandling av avfallet ikke blir sprengt.

Ber Miljødirektorate videreføre forskrifter

I tillegg har MEF bedt Miljødirektoratet om å videreføre de to nye forskriftene som åpner for utvidet mellomlagring av ordinært og farlig avfall gjelde ut året, istedenfor ut juli slik det er foreslått.

– Målet er at avfallsbransjen ikke stopper opp, men at vi klarer å spre avfallsmengden utover året så godt det lar seg gjøre, skriver Huse-Fagerlie.

Lastebilforbund stemmer i

Helen Karlsen, kommunikasjonssjef i  Norges Lastebileier-Forbund (NLF), forteller at de heller ikke har hørt at det er problemer med transport.

– De tilbakemeldingene jeg har fått, er at vi er ukjent med at enkelte sektorer, slik som avfallstransporten, har fått ekstra problemer grunnet nye grenseprosedyrer. De signalene regjeringen og kontrollmyndigheter har gitt, er at godstransporten med varer over grensen skal gå som normalt, skriver hun i en mail til avfallsbransjen.no

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!