Samarbeider om TV-program «Avfall og ressurs i krisetider»

Avfallsbransjen.no og Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs samarbeider om å lage TV-programmet «Avfall og ressurs i krisetider» som streames torsdag 11.juni kl.09:00.