Nyheter
Amager Ressourcecenter blir en tøff konkurrent for Fortum Oslo Varme i kampen om CCS-midler fra EU. Foto: Jens Egil Heftøy

Amager søker EU-støtte – kan bygge karbonfangstanlegg til en firedel av Klemetsrud

Fortum Oslo Varme må søke EUs innovasjonsfond om 3,8 milliarder til karbonfangst. ARC i København klarer seg med en milliard.

Regjeringen besluttet tidligere i høst at Fortum Oslo Varme ikke vil få fullfinansiert sitt karbonfangstprosjekt. Isteden må driveren av forbrenningsanlegget på Klemetsrud konkurrere med andre europeiske prosjekt om midlene fra EUs innovasjonsfond.

LES OGSÅ: Regjeringen venter med Klemetsrud-investering

Usikkerhet på Klemetsrud

Den norske stat vil stille inntil tre milliarder kroner til rådighet, dersom Fortum Oslo Varme får resten av pengene, 3,8 milliarder, fra andre kanaler.

Fortum Oslo Varme har uttrykt bekymring for at konkurransen om pengene fra innovasjonsfondet er sterkt. Der vil selskapet møte tøff konkurranse. Direktør for CCS i Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkås, har tidligere uttalt til Klassekampen at hun anser muligheten for å nå frem med søknaden til under 50 prosent.

LES OGSÅ: Må gjøre mer enn å heie på Fortum i EU

En av konkurrentene som Fortum Oslo Varme støter på er forbrenningsanlegget Amager Bakke i København. Amager eller ARC har som mål å fange 500.000 tonn CO2 årlig fra 2025. Forbrenningsanlegget mottok i sommer 30 millioner kroner til etablering av et testanlegg.

ARC vil søke EUs innovasjonsfond om mellom 500 millioner kroner og en milliard. Det er beregnet å dekke 60 prosent av utgiftene til etablering og drift de første ti årene, skriver selskapet på egne nettsider. Den totale kostnaden for bygging og drift av anlegget blir altså maksimalt 1,67 milliarder kroner.

En firedel

Til sammenligning er kostnadene ved bygging og drift av karbonfangst og lagring på Klemetsrud beregnet til minst 6,8 milliarder kroner. Amager Bakke er noe større enn Klemetsrud-anlegget, som slipper ut omkring 400.000 tonn CO2 årlig Den største forskjellen er dog at der Klemetsrud er avhengig av å transportere CO2 til havnen med tankbiler, ligger ARC med kort tilgang til kaianlegg.

Avfallsbransjen.no har tidligere skrevet at ARCs karbonfangstprosjekt er langt rimeligere enn det tilsvarende anlegget som planlegges i Oslo.

– Det ligger på mellom 300 millioner og en milliard kroner. Vi har ingen tro på at vi kommer så lavt som 300 millioner, men tror heller ikke vi vil komme så høyt som en milliard. Vi har et veldig fokus på å gjøre det så billig som mulig, fortalte kvalitetssjef Peter Blinksbjerg i februar.

LES OGSÅ: Amager Bakke – Karbonfangst til under milliarden

I forbindelse med søknaden til EUs innovasjonsfond har kostnadene økt noe, men det er fortsatt svært langt igjen til kostnaden for Klemetsrud. På spørsmål om hvordan ARCs anlegg kunne bli så mye billigere enn Fortum Oslo Varme, uttalte Blinksbjerg:

– Vi har hørt og sett tallene fra Norge og kjenner ikke bakgrunnen for dem. Men de tallene finner vi ingen andre steder. Det er nok lagt inn noen flere ting i regnestykket, men det er på langt nær der vi ser for oss å ende.

LES OGSÅ: Fortum tror ikke på EU-støtte

–Et prosjekt som det vi søker om er fullstendig i tråd med Københavns og resten av landets klima-ambisjoner. Samtidig passer CO2-fangst med anbefalingene fra både Paris-avtalen og FNs klimapanel. Derfor føler jeg meg sikker på at vi med dette prosjektet har grepet i den lange enden i forhold til den grønne omstilling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor også gledelig at regjeringen, med sin nye grønne forskningspolitikk målretter midler til mer forskning på CO2-fangst. Vi trenger en fokusert forskningsinnsats innenfor området, men vi har også bruk for regjeringens støtte til prosjektet, sier ARCs administrerende direktør Jacob H. Simonsen.

ARC inngikk tidligere i år et informasjonsutvekslingssamarbeid med naboanlegget Væstforbrenning, Returkraft i Kristiansand, BIR i Bergen og Sysav i Malmø. Samarbeidet innebærer at aktørene deler informasjon og erfaringer om sine pågående CCS-prosjekt, samt undersøker ulike deler av kjeden.

Mange om beinet

EUs innovasjonsfond er finansiert av EUs Emission Trading System og består av 10 milliarder euro for perioden 2020-2030. Fondet skal finansiere lavutslippsteknologier innenfor fornybar energiproduksjon, lavkarbon-teknologi i energikrevende næringer, karbonfangst og lagring (CCS), karbonfangst og utnyttelse (CCU) og energilagring.

København kommune har ambisjon om å være CO2-nøytal i 2025, noe som vil være den første hovedstaden i verden. Derfor er karbonfangst ved Amager-anlegget være helt sentralt.

 

–Vi har i København satt oss det ambisiøse mål å blå verdens første CO2-nøytrale hovedstad. Hvis vi skal det, er vi nødt til å rykke nå for å nå det siste stykket inn i mål. ARCs prosjekt med CO2-fangst har potensial til å bli den teknologien som får København i mål og som kan bane vei for tilsvarende prosjekter i andre byer verden over og gjøre en reell forskjell i forhold til byenes CO2-utslipp. Jeg er stolt av at ARC er med på å gå foran i utviklingen av banebrytende klimateknologi, sier Københavns overborgmester Frank Jensen.

Argumentene fra Jensen er nesten en tro kopi av de som olje- og energiminister Tina Bru brukte da hun lanserte «Langskip»-prosjektet. Banebrytende teknologi og stor overføringsverdi til resten av verden, var hovedargumentene for at regjeringen besluttet å fullfinansiere fangstanlegg ved Norcems sementfabrikk i Brevik, samt transport og lagringsanlegget Northern Lights.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke abonnent ennå? Bli med nå!