Bransjestemmer
Henrik Lystad, Norwaste

Støtter Miljødirektoratets veileder

Det er veldig bra at Miljødirektoratet endelig har oppdatert veileder for beregning av avfallsgebyr med hensyn til ombruksaktiviteter. Kommuner vi har vært i kontakt med har beskrevet at de har vært usikre på dette og

Miljødirektoratet pekte selv på dette i fjor i sin tiltaksanalyse for å nå målene for 2035 og anbefalte da at veilederen «gjennomgås for å avklare hvilke kostnader knyttet til forberedelse til ombruk og ombruk av husholdningsavfall som kan dekkes gjennom avfallsgebyr».

Det er mange problemstillinger å ta stilling til når kommunen skal legge til rette for ombruk i tilknytning til sine gjenvinningsstasjoner. Nå er i hvertfall  viktige deler av jussen avklart, det er bra!

«Kostnader forbundet med forberedelse til ombruk, som kostnader til oppsamling, innsamling, mottak, sortering, kontroll, reparasjon og annen tilrettelegging. Alt som leveres til kommunale avfallsmottak kan regnes for å være avfall, og tilrettelegging for ombruk på slike avfallsmottak er å anse som forberedelse til ombruk».

Det siste betyr også at brukte tekstiler som leveres til tekstiltårn inne på kommunens gjenvinningsstasjon er å regne som avfall. Det er også avklarende opp mot det kommende kravet om kildesortering av tekstilavfall.

Og så gleder det en tidligere loppegeneral at «kostnader for innsamling eller mottak av rester fra lokale loppemarkeder som i hovedsak er organisert av husholdninger, der restene stammer fra husholdninger» kan inngå i gebyrgrunnlaget som husholdningsavfall. Det gir kommunen mulighet til å differensiere på pris og motta dette avfallet gratis.

Loppemarkeder fyller en viktig rolle i å hindre at brukte gjenstander blir avfall, i rommet mellom finn.no o.l. og gjenvinningsstasjone.

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Poser & Sekker

EnviroPac AS

Branndeteksjon

Onsite Security Solutions AS

Avfallsbeholdere fra SULO

EnviroPac AS

Laboratorietjester

Cambi ASA
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Farlig avfall og elektronisk avfall

EnviroPac AS

Slukkehenger

På områder hvor man trenger en ekstremt effektiv mobil slukkeløsning er vår beredskapshenger operativ på få sekunder.

Onsite Security Solutions AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

REEN Control

Redusér CO2-utslipp og oppnå dine bærekraftsmål

Reen AS

Komprimatorer

Nordcon As
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.