Bransjestemmer
Harald Nyland er driftsansvarlig for renovasjon i Sunnfjord Miljøverk

Kunstig intelligens og avfallsbransjen er ein perfekt match

Avfallsbransjen er i rask utvikling på grunn av ny teknologi. Kunstig intelligens (KI) og Internet of Things (IoT) vil endre korleis vi handterer avfall og gje store fordelar for både miljøet og samfunnet.

Etter å ha deltatt på eit webinar om KI med Morten Goodwin, har eg sett kor stort potensial KI har for avfallsbransjen. KI kan raskt og nøyaktig analysere store mengder data. Dette kan hjelpe oss med å føresjå avfallsmengder og planleggje betre for resirkulering. For eksempel kan KI brukast i sorteringsanlegg der robotar sorterer avfall effektivt, noko som aukar mengda resirkulert avfall og reduserer feilsortering.

IoT-sensorar er ein viktig teknologi som moderniserer avfallshandteringa. Desse sensorane blir ofte brukt i nedgravd anlegg og kan installerast i avfallsbehaldarar for å sjekke kor fulle dei er. Informasjonen blir sendt til ein sentral server som bestemmer når behaldarane skal tømmast. Dette hindrar overfylte anlegg, reduserer lukt og forhindrar forsøpling.

IoT-sensorar hjelper også med å redusere kostnadar ved å gje nøyaktig informasjon om avfallsmengder. Dette sparer drivstoff og reduserer slitasje på køyretøy, noko som gjer avfallshandteringa meir effektiv og miljøvennleg.

Desse teknologiane er berre byrjinga på store endringar innan avfallsbransjen. I framtid kan vi forvente endå fleire avanserte løysingar som gjer det mogleg å resirkulere meir og redusere avfallsmengder, slik at avfall blir ein ressurs i staden for eit problem. Ved å ta i bruk desse teknologiane kan vi forbetre avfallshandteringa og bidra til ei berekraftig utvikling.

Investering i nye løysingar vil ha positive effektar for både miljøet og
samfunnet.

For å sikre ei effektiv og miljøvennleg avfallshandtering, er det viktig å halde fram med å utvikle og implementere moderne teknologi. Ved å samarbeide og vere innovative kan vi handtere framtidas utfordringar og sikre ein berekraftig framtid for komande generasjonar.

Laboratorietjester

Cambi ASA

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

Berging

Viking Gjenvinning AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Slik leverer du båten

Viking Gjenvinning AS

Helt nedgravde bunntømt

Alles Miljø AS
Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Plastpakking av frukt og grønnsaker

Naturabiomat AS

Kildesortering utendørs

EnviroPac AS

CTS krokhenger til bil

NTM Trailer & Tipp

Laxo liftdumper

NTM Trailer & Tipp

Ferskvareposer

Naturabiomat AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.