Leverandørnyheter

Alles Miljø AS

Miljøfyrtårnsertifisert i en årrekke – aktive valg for en bærekraftig fremtid

Som en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet i en årrekke er vi stolte av å ha tatt et aktivt valg for å redusere vårt miljøavtrykk og bidra til en bærekraftig utvikling.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med miljøtiltak og bærekraftig drift, og vi er opptatt av å være en del av dette fellesskapet.

Som en del av vår miljøfyrtårnsertifisering oppfyller vi en rekke krav som sikrer at vi jobber målrettet og systematisk med miljøtiltak. Dette inkluderer blant annet avfallsreduksjon, energieffektivisering, utslippsreduksjon, og økt fokus på miljøvennlige innkjøp. Samtidig er vi også opptatt av å jobbe med FNs bærekraftsmål, og vi arbeider for å inkorporere disse målene parallelt med vår miljøfyrtårnsertifisering.

Å være miljøfyrtårnsertifisert i en årrekke har gitt oss en betydelig erfaring og kunnskap som vi tar med oss videre i arbeidet for en mer bærekraftig fremtid. Det gir oss økt troverdighet og synlighet som en bærekraftig aktør, og bidrar til å styrke vår omdømme. Det gir oss også en konkret og målbar måte å jobbe med miljøtiltak på, og hjelper oss med å redusere kostnader og øke effektiviteten i vår drift.

Ved å velge en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet som samarbeidspartner, bidrar du til en mer bærekraftig utvikling og en bedre fremtid for oss alle. Vi er stolte av vår miljøfyrtårnsertifisering og vårt arbeid med FNs bærekraftsmål, og vi ser frem til å fortsette å jobbe for en mer bærekraftig verden.

Les gjerne mer i vår brosjyre om bærekraft

Klimaregnskap 2023

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under så tar en av våre veiledere kontakt med deg

Leverandørinnhold

Dette innholdet er et annonseprodukt, og formidles gjennom vår salgsavdeling.

Kontakt oss hvis du er interessert i eksponering her.