• VOIS – Næringsavfall – 2022-2026 Konkurranse 9. april 2022
 • Transport og behandling av impregnert treverk – IR IKS 2022 Tildeling 9. april 2022
 • A150073_Krogstad Biogassanlegg_I1_Infrastrukturentreprise Tildeling 9. april 2022
 • Rammeavtale sirkulær økonomi og avfall Tildeling 9. april 2022
 • Prekvalifisering – Mottak av forurensede masser fra utdypingsprosjektet Innseiling Borg havn Konkurranse 8. april 2022
 • BV 2022-10 – Transport av slam (trinn 1) Konkurranse 8. april 2022
 • (2021/9622) Avhending av kunstgressbaner, rammeavtale Konkurranse 8. april 2022
 • Renovasjon for Vadsø kommune Konkurranse 7. april 2022
 • Industri isolering Tildeling 7. april 2022
 • Rammeavtale for kjøp av assorterte masser og mottak av masser til deponi Konkurranse 7. april 2022
 • Rammeavtale avfallsdunker Konkurranse 6. april 2022
 • Lastebil med 2-kammer renovasjonspåbygg Konkurranse 6. april 2022
 • Avfallshåndtering i Bergen Konkurranse 3. april 2022
 • Slamsuger 2022 Konkurranse 3. april 2022
 • Transport og sluttbehandling av returtrevirke 2022 Konkurranse 2. april 2022
 • Bistand til utvikling av Klimasats-prosjekter Konkurranse 2. april 2022
 • Rammeavtale – leasing og/eller kjøp av renovasjonsbiler Konkurranse 1. april 2022
 • Sidelaster 2022 Konkurranse 1. april 2022
 • Returtre SIMAS Tildeling 1. april 2022
 • Rammeavtale reparasjon, vask og lakkering av containere Tildeling 1. april 2022
 • BME EØS 02-2022 Rammeavtale miljørådgivning og miljøtjenester Konkurranse 31. mars 2022
 • Anskaffelse av rammeavtale avfallshåndtering for næringsavfall Konkurranse 30. mars 2022
 • Transport, sortering og disponering av bunnaske Tildeling 30. mars 2022
 • 111194 Rammeavtale for renholdsprodukter, tørk, avfallshåndtering og cateringprodukter Konkurranse 30. mars 2022
 • Kunnskapsgrunnlag om teknologier for fangst av CO2 fra omgivelsesluft (Direct Air Capture, DAC) Konkurranse 30. mars 2022
 • Tokamret renovasjonsbil IRMAT Konkurranse 30. mars 2022
 • Anskaffelse av transport og energiutnyttelse av restavfall Konkurranse 30. mars 2022
 • Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av reservedeler og kompetanse til kjelsystem Konkurranse 26. mars 2022
 • Avfallsbeholdere matavfall 2021 Tildeling 26. mars 2022
 • Anskaffelse av transport og behandling av restavfall Konkurranse 26. mars 2022