• (22/7436) Mulighetsstudie avfallssug – Høyda Konkurranse 23. september 2022
 • Kjøp av tokammer renovasjonsbil NOMIL 2022 Konkurranse 23. september 2022
 • Anskaffelse av containere (krokcontainere) for avfallshåndtering Tildeling 22. september 2022
 • Ekeberg – Nedgravd avfallsanlegg Konkurranse 22. september 2022
 • Mekaniske tjenester Konkurranse 21. september 2022
 • Leie/leasing av feiebil Konkurranse 21. september 2022
 • Rammeavtale for gravetjenester Konkurranse 21. september 2022
 • Farleg avfall SIMAS Konkurranse 18. september 2022
 • Rammeavtale på renovasjonstjenester studiested Lillehammer Konkurranse 17. september 2022
 • Containerhold, transport og mottak/behandling av trevirke fra gjenvinningsstasjoner Konkurranse 16. september 2022
 • Oversizehåndtering 2022 Konkurranse 16. september 2022
 • Kjøp av innsamling, transport og behandling av slam i Snåsa kommune Konkurranse 15. september 2022
 • Rammeavtale sekker og posar m.m Konkurranse 15. september 2022
 • Omlegging pumpeledning Strandgata Konkurranse 14. september 2022
 • Renovasjon Nore og Uvdal 2023-2027 Konkurranse 14. september 2022
 • Behandling av matavfall Tildeling 10. september 2022
 • Avfallshenting Konkurranse 9. september 2022
 • Avfallshåndtering Tildeling 8. september 2022
 • Anskaffelse av renovasjonsbil – 2-kamret sidelaster Konkurranse 8. september 2022
 • Innsamling av slam (septik) Konkurranse 8. september 2022
 • Nytt renovasjonsanlegg Veiledende 8. september 2022
 • (22/5955) Gatemøbler og avfallsbeholdere, rammeavtale Konkurranse 5. september 2022
 • Renovasjonssekker Tildeling 5. september 2022
 • Anskaffelse av konsulentbistand Konkurranse 3. september 2022
 • Metodeutvikling for kvantifisering av effekten av sykkelinfrastrukturtiltak på vei Konkurranse 2. september 2022
 • Hogging, transport og sluttbehandling av trevirke Konkurranse 2. september 2022
 • Kjøp av slamsugingstjenester m.m Tildeling 2. september 2022
 • Tilbudsfasen E13 Slambehandling for nytt Avløpsrenseanlegg FREVAR KF Tildeling 31. august 2022
 • Flerårig kontrakt for konsulenttjenester på biodrivstoff og annet fornybart drivstoff Konkurranse 31. august 2022
 • VOIS – Næringsavfall – 2022-2026 Konkurranse 9. april 2022
 • X

  Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

  Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.