• Anskaffelse av rammeavtale for konsulenttjenester innen avfallssug Konkurranse 28. oktober 2022
 • 2022 Rammeavtale renovasjonstjenester Tildeling 27. oktober 2022
 • Båttransport og renovasjon på øyene i indre Oslofjord 2022 – 2025 Konkurranse 27. oktober 2022
 • Scenarier for utslippsfri kollektivtransport Tildeling 27. oktober 2022
 • Rammeavtale, Bunntømte overflatekonteinere for hytte- og fritidsrenovasjon Tildeling 27. oktober 2022
 • Kjøp av renovasjonsbiler Konkurranse 26. oktober 2022
 • Anskaffelse – Makulering av papiravfall Konkurranse 26. oktober 2022
 • Hogging, transport og sluttbehandling av trevirke Tildeling 26. oktober 2022
 • Økt kunnskap om karbon i jord i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim Konkurranse 25. oktober 2022
 • Anskaffelse av en helhetlig utredning for oppbyggingen av en sammenhengende verdikjede for hydrogen Tildeling 23. oktober 2022
 • Renovasjon Nore og Uvdal 2023-2027 Tildeling 23. oktober 2022
 • Matavfall IØR Konkurranse 23. oktober 2022
 • Rammeavtale poser og sekker for husholdningsavfall Tildeling 22. oktober 2022
 • Restavfall IØR Konkurranse 22. oktober 2022
 • Renovasjon IØR Konkurranse 22. oktober 2022
 • ”KJØP AV EIN HJULGÅANDE SORTERINGSMASKIN MED HEVBAR HYTTE” Konkurranse 21. oktober 2022
 • LCA for ombruk av emballasje Konkurranse 21. oktober 2022
 • Rammeavtale metanol Konkurranse 20. oktober 2022
 • Liten renovasjonsbil Tildeling 19. oktober 2022
 • Deponi for TBM-masser NVO Veiledende 16. oktober 2022
 • Kjøp av poser til kildesortering Konkurranse 16. oktober 2022
 • Anskaffelse – håndtering av flytende farlig avfall, 2023 Konkurranse 16. oktober 2022
 • Bruk av klimanøytrale brakker Veiledende 14. oktober 2022
 • Oppsamling, transport og levering av forurenset vaskevann fra rengjøring på Haraldrud utsorteringsanlegg (HUA) Konkurranse 13. oktober 2022
 • Kjøp av destruksjonstjenester Konkurranse 13. oktober 2022
 • 22/1162 – Rammeavtale for kjøp av bunntømte overflatecontainere Konkurranse 13. oktober 2022
 • Prekvalifisering; Levering av sorteringsanlegg – prosessutstyr Konkurranse 12. oktober 2022
 • Restavfall fra gjenvinningsstasjoner RfD Konkurranse 12. oktober 2022
 • Renovasjonsbiler – Dynamisk innkjøpsordning Konkurranse 12. oktober 2022
 • 112213 Avsetning og anvendelse av biogranulat Konkurranse 12. oktober 2022
 • X

  Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

  Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.