• A150023_Krogstad Biogassanlegg_P3_Råtnetanker inkl. buffertank, avvanning og gassbehandling Tildeling 17. desember 2021
 • Nye Stavanger Universitetssjukehus – K6502 Tøy- og avfallssug Konkurranse 17. desember 2021
 • ANS 21/11337 Rammeavtale på smarte avfallsbeholdere. Konkurranse 16. desember 2021
 • Rammeavtale renovasjonstjenester Konkurranse 16. desember 2021
 • Vask av bunntømte oppsamlingsenheter for matavfall Konkurranse 15. desember 2021
 • Anskaffelse – Transport og behandling av farlig byggavfall, 2021 Konkurranse 12. desember 2021
 • Mottak, sortering, bearbeiding og transport av blandet trevirke fra gjenbruksstasjoner Konkurranse 11. desember 2021
 • Konsulenttenester ved avslutning av avfallsdeponi Konkurranse 10. desember 2021
 • Avfall – og gjenvinningstjenester Konkurranse 10. desember 2021
 • Transport, mottak og sluttbehandling av behandlet og ubehandlet trevirke. Konkurranse 9. desember 2021
 • Transport og behandling av matavfall fra husholdningskunder Konkurranse 9. desember 2021
 • Gransking av Kvernhushaugen avfallsplass Konkurranse 9. desember 2021
 • 20210087 Rammeavtale Sikkerhetsmakulering Konkurranse 9. desember 2021
 • Asbeststanering Samvirket i Dale Konkurranse 8. desember 2021
 • 2 stykk brukte renovasjonsbiler Konkurranse 8. desember 2021
 • 1 stk renovasjonsbil med kran på biogass eller EL Konkurranse 8. desember 2021
 • Hammerfest Ren Havn Tildeling 6. desember 2021
 • Utskiftning av masser på Nesbruktomta Konkurranse 6. desember 2021
 • Åpen anbudskonkurranse- kjøp av forbruksartikler Konkurranse 6. desember 2021
 • Innsamlingsutstyr, transport og mottak/behandling av klorparafinholdige vinduer Konkurranse 5. desember 2021
 • Renovasjonstjenester for kommunale næringsbygg Konkurranse 5. desember 2021
 • Kjøp av renovasjonsbil Konkurranse 4. desember 2021
 • Montering, utlevering og registrering av avfallsbeholdere Konkurranse 4. desember 2021
 • Avfallsbeholdere matavfall 2021 Konkurranse 4. desember 2021
 • Rammeavtale for kjøp av beholdere til matavfall Tildeling 3. desember 2021
 • Transport, mottak og sluttbehandling av byggavfall Tildeling 3. desember 2021
 • Rammeavtale for transport og destruksjon av alkoholholdige drikkevarer Konkurranse 3. desember 2021
 • Avtale om utplassering av matavfallsbeholdere Tildeling 2. desember 2021
 • Rammeavtale for tømming av slamavskillere og minirenseanlegg Konkurranse 2. desember 2021
 • Farleg avfall SUM Tildeling 2. desember 2021