• Anskaffelse av hjullaster (ca 20 tonn) til Toraneset Miljøpark Konkurranse 25. mars 2022
 • ANS 21/11337 Rammeavtale på smarte avfallsbeholdere Tildeling 25. mars 2022
 • Markedsdialog om brikker/tags og lesere for RFID-merking av avfallsdunker Veiledende 24. mars 2022
 • Kunnskapsgrunnlag om klima- og energieffekter av karbonverdikjeder Konkurranse 24. mars 2022
 • Behandling av våtorganisk avfall 2+1+1 år (1) Konkurranse 23. mars 2022
 • Innsamling og transport av glass- og metallemballasje fra returpunkter i Bærum kommune Tildeling 23. mars 2022
 • RFI Klimaregnskap for Klimapartnere Veiledende 23. mars 2022
 • Avslutning deponi Rothaugen, leveranse av tildekkingsmasser Konkurranse 21. mars 2022
 • Rothaugen avfallsdeponi-avslutning Konkurranse 21. mars 2022
 • Bistand til å kartlegge dagens bruk og nytte av klimagassregnskapet for kommuner og tilknyttede tiltaksberegningsmaler Konkurranse 21. mars 2022
 • Anskaffelse av returpapiravhending og tilhørende tjenester Konkurranse 21. mars 2022
 • anskaffelse av 2 renovasjonsbiler med komprimatorpåbygg, 1 stk 1-kammer og 1 stk. 2 kammer Tildeling 20. mars 2022
 • Veiledende kunngjøring – Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon «NADA» Veiledende 20. mars 2022
 • Leverandør Enova SFs svartjeneste Tildeling 20. mars 2022
 • Behandling av våtorganisk avfall 2+1+1 år Konkurranse 20. mars 2022
 • Avfallsfaglig rådgiving Tildeling 19. mars 2022
 • Kjøp av renovasjonsbil Tildeling 19. mars 2022
 • Anskaffelse transport slam Konkurranse 19. mars 2022
 • Transporttjeneste av glass- og metallemballasje Tildeling 18. mars 2022
 • Invitasjon til leverandørdialog – tekstiler og klær Veiledende 18. mars 2022
 • Rammeavtale for transport og behandling – Matavfall 2022 Konkurranse 17. mars 2022
 • Rammeavtale for avfallshåndtering, Karmøy kommune Konkurranse 17. mars 2022
 • Nye Rødmyr gjenvinningsstasjon Tildeling 17. mars 2022
 • Rammeavtale på innsamling, transport og behandling av næringsavfall Konkurranse 16. mars 2022
 • Anskaffelse av rullekomperimator for metall på gjenvinningsstasjon Konkurranse 15. mars 2022
 • Anskaffelse kverning, transport og avsetning av trevirke Konkurranse 13. mars 2022
 • Renovasjonsbil Biogassdrevet – rammeavtale Konkurranse 13. mars 2022
 • Kontraktstildeling – Rammeavtale for transport og avsetning av farlig avfall Tildeling 12. mars 2022
 • Avhenting, transport og sluttbehandling av medisinsk avfall for Oslo universitetssykehus HF Konkurranse 12. mars 2022
 • Markedsundersøkelse for anskaffelse av digitalt verktøy for oppfølging av klimakrav Veiledende 11. mars 2022