• Anskaffelse av avtale om innsamling og levering av juletrær til mottaksanlegg område AD Konkurranse 19. oktober 2023
 • Klorparafiner og asbest RfD Tildeling 16. oktober 2023
 • Papp/papir og plast RfD Tildeling 16. oktober 2023
 • Hageavfall RfD Tildeling 16. oktober 2023
 • Brennbart farlig avfall RfD Tildeling 16. oktober 2023
 • Farlig avfall småkolli RfD Tildeling 15. oktober 2023
 • Intensjonskunngjøring – Renovasjonskjøretøy Intensjonskunngjøring 15. oktober 2023
 • Ildfaste murarbeider Tildeling 15. oktober 2023
 • 2023 – Intensjonskunngjøring – Rammeavtale for mottak og gjenvinning av feiemasser Intensjonskunngjøring 15. oktober 2023
 • Matavfallsposer Konkurranse 15. oktober 2023
 • Rammeavtale for transport og behandling Restavfall 2024-25 Konkurranse 14. oktober 2023
 • HÅR IKS- Containerleie og transport av avfall fra kommunale avfallsanlegg Tildeling 13. oktober 2023
 • Krok- og renovasjonsbiler på komprimert gass Tildeling 13. oktober 2023
 • Evaluering av refusjonsordningen for HFK og PFK Konkurranse 13. oktober 2023
 • Håndtering av papir (mottak, balling, mellomlagring og opplasting) Konkurranse 13. oktober 2023
 • Anskaffelse av kjemikalier til Hias IKS sitt avløpsrenseanlegg Konkurranse 12. oktober 2023
 • Invitasjon dialogkonferanse om leie av kommunal tomt for midlertidig energistasjon for utslippsfri drivstoff inkl biogass. Veiledende 11. oktober 2023
 • Faglig utredning investeringsbehov og nye finansielle virkemidler​ Konkurranse 10. oktober 2023
 • UWS-bil 2023 Konkurranse 7. oktober 2023
 • Renovasjon Rakkestad Tildeling 7. oktober 2023
 • Prekvalifisering; Levering av sorteringsanlegg – prosessutstyr Tildeling 6. oktober 2023
 • Leasing av to stk 3-akslet renovasjonsbiler Konkurranse 6. oktober 2023
 • Leasing av to stk 2-akslet renovasjonsbiler Konkurranse 6. oktober 2023
 • Kjøp av nedgravde containere Tildeling 6. oktober 2023
 • Transport overskuddsmasse Gravplassetaten Konkurranse 5. oktober 2023
 • Transport og behandling av matavfall Tildeling 4. oktober 2023
 • Kjøp av næringsavfallstenester til Vestland fylkeskommune Tildeling 30. september 2023
 • Anskaffelse av 3 stk. 2-akslet renovasjonsbiler Tildeling 30. september 2023
 • Overvåking av sigevann – Mjelstad deponi Konkurranse 29. september 2023
 • Avfallsinnsamling – Invitasjon til dialog konferanse en-til-en med Avfall Sør AS Veiledende 28. september 2023
 • X

  Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

  Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.