• Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for klimatiltak i skog Konkurranse 3. oktober 2022
 • Felles slamanbud SIMAS, SUM og NOMIL Tildeling 2. oktober 2022
 • Farlig avfall Rammeavtale Konkurranse 1. oktober 2022
 • Returtre fra gjenvinningsstasjoner RfD Konkurranse 1. oktober 2022
 • Avfallssuganlegg Sandvika Konkurranse 30. september 2022
 • Liten renovasjonsbil Konkurranse 30. september 2022
 • BME FOR 08-2022 Gassmålinger Rådal avfallsdeponi Konkurranse 30. september 2022
 • Rammeavtale – Sanitærprodukter og avfallsstasjoner til Søgne skole- og idrettssenter Konkurranse 29. september 2022
 • Veiledende kunngjøring nr.2 – Høring av anskaffelsesdokumenter – Statlig fellesavtale for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr Veiledende 29. september 2022
 • Avfallstreverk SUM Konkurranse 29. september 2022
 • Beholdere til avfallsinnsamling Konkurranse 29. september 2022
 • Rådgivnings- og prosjekteringstjenester til Rå Biopark biogassanlegg Konkurranse 28. september 2022
 • 4 stk krokcontainere Konkurranse 26. september 2022
 • 2022 – EØS – Innsamling, oppsamling, transport og sluttbehandling av kommunalt næringsavfall, 2 gangs utlysning Konkurranse 25. september 2022
 • Kjøpt av diverse kjemikalier og oljeprodukter Tildeling 25. september 2022
 • Transport flyveaske til NOAH Konkurranse 25. september 2022
 • Nye Rødmyr gjenvinningsstasjon (andregangsutlysning) Tildeling 25. september 2022
 • Anskaffelse av nedgravde avfallscontainere Konkurranse 24. september 2022
 • (22/7436) Mulighetsstudie avfallssug – Høyda Konkurranse 23. september 2022
 • Kjøp av tokammer renovasjonsbil NOMIL 2022 Konkurranse 23. september 2022
 • Anskaffelse av containere (krokcontainere) for avfallshåndtering Tildeling 22. september 2022
 • Ekeberg – Nedgravd avfallsanlegg Konkurranse 22. september 2022
 • Mekaniske tjenester Konkurranse 21. september 2022
 • Leie/leasing av feiebil Konkurranse 21. september 2022
 • Rammeavtale for gravetjenester Konkurranse 21. september 2022
 • Farleg avfall SIMAS Konkurranse 18. september 2022
 • Rammeavtale på renovasjonstjenester studiested Lillehammer Konkurranse 17. september 2022
 • Containerhold, transport og mottak/behandling av trevirke fra gjenvinningsstasjoner Konkurranse 16. september 2022
 • Oversizehåndtering 2022 Konkurranse 16. september 2022
 • Kjøp av innsamling, transport og behandling av slam i Snåsa kommune Konkurranse 15. september 2022
 • X

  Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

  Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.