Nyheter

Det offentlige kjøper ikke resirkulert

Det viser en undersøkelse som Ragn-Sells nylig gjennomførte blant offentlige innkjøpere.

Det familie-eide avfallsselskapet har gjort en kartlegging av hvilke offentlige aktører som stiller krav om bruk av resirkulerte materialer når de går til innkjøp. Og da særlig om de i anbudene etterspør varer som er laget av materialer som er lett å gjenvinne.

Få krever resirkulerte varer

Resultatet er på ingen måte oppløftende. Bare 16 prosent svarte at de ber om varer som er laget av resirkulerte materialer. Like mange, eller få, etterspør varer som er lett å resirkulere når de er utbrukt.

Bare fire prosent har satt som mål at en viss andel av innkjøpte varer må produseres av resirkulerte materialer.

Bjørn Hoel, direktør i familie-eide Ragn-Sells, etterlyser at flere offentlige aktører stiller krav om resirkulerbare varer ved innkjøp.

Langt mellom offentlig liv og politisk lære

Sirkulær økonomi er blitt et «buzzord» i det siste. Men undersøkelsen viser at det er ingen sammenheng mellom den politiske viljen til å få folk til å resirkulere og det offentliges innkjøpspolitikk, påpeker Bjørn Hoel, administrerende direktør i Ragn-Sells.

– Det er liten vits i å be folk resirkulere hvis det ikke skapes et marked for varer av resirkulert materiale, poengterer Hoel.

Hvert år handler det offentlige for 500 milliarder kroner.

Ikke opptatt av miljøvennlige innkjøp?

Det er 443 offentlige foretak som ble spurt i undersøkelsen, og kun 49 svarte. Hvor representativ undersøkelsen er, kan det selvfølgelig stilles spørsmål ved. Men den lave svarprosenten kan også tyde på noe annet: nemlig at varer av resirkulerbare materialer slett ikke er noe som opptar offentlige innkjøpere.

 

 

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!