Nyheter

Difi støtter Ragn-Sells` krav til offentlige innkjøpere

Difi er glad for utspillet til Ragn-Sells`direktør Bjørn Hoel. Han krever at offentlige innkjøpere stiller krav om bruk av resirkulerte materialer ved anskaffelser.

For kort siden gjennomførte avfallsselskapet Ragn-Sells en kartlegging blant offentlige aktører for å finne ut hvor mange som stiller krav om bruk av resirkulerte eller resirkulerbare materialer ved innkjøp.

Kun 16 prosent stiller krav

Resultatet var nedslående. Kun 16 prosent svarte at de stilte slike krav i anbudsrunder. Enda færre, fire prosent, hadde satt seg som mål at en viss andel av innkjøpte varer må produseres av resirkulerte materialer.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er glad for at Ragn-Sells «retter oppmerksomheten mot det uutløste potensialet ved sirkulære anskaffelser i Norge», skriver seniorrådgiver Helene Hoggen som jobber som prosjektleder for sirkulære anskaffelser i Difi.

Ragn-Sells mener at offentlige innkjøpere er altfor slappe til å stille krav om resirkulerte og resirkulerbare materialer ved anskaffelser. Foto: Ragn-Sells

Ikke overraskende

– Arbeidet med sirkulære anskaffelser er i en tidlig fase i Norge. Det er dermed ikke overraskende at antallet innkjøpere som etterspør gjenvunnet og gjenvinnbart materiale, fortsatt er lavt, påpeker Hoggen.

– I Difis kontakt med innkjøpere oppfatter vi det slik at flere er positive til å bevege seg i en mer «sirkulær retning». Vi tror derfor at bildet er i ferd med å endre seg. Ofte er en slik endring avhengig av engasjement og tydelige føringer fra ledelse, og/eller politiske føringer lokalt, understreker Difis seniorrådgiver.

– I Difis kontakt med innkjøpere oppfatter vi det slik at flere er positive til å bevege seg i en mer «sirkulær retning», mener Helene Hoggen, prosjektleder for sirkulære anskaffelser hos Direktoratet for forvaltning og IKT. Foto: Difi

Difi som tilrettelegger

Difi jobber for å være bidragsyter til en mer sirkulær økonomi i Norge ved å tilrettelegge for at innkjøpere gjør mer sirkulære anskaffelser, understreker Helene Hoggen.

Difi publiserte nylig en generell veiledning om sirkulære anskaffelser på anskaffelser.no

– Vi arbeider med å øke antallet innkjøpere som etterspør gjenvunnet og gjenvinnbart materiale. Gjenvinnbar materiale er ofte renere fordi det inneholder færre tilsetningsstoffer. Ikke bare der, men også ved innkjøp som bidrar til å forlenge produktenes levetid for eksempel ved gjenbruk og reparasjon av møbler og IT-produkter, legger Hoggen til.

Nøye vurderinger før innkjøp

Difis budskap til innkjøpere er kort sagt å følge prinsippene i det såkalte avfallshierarkiet.

– Innkjøper bør først revurdere om kjøpet er nødvendig eller kan gjøres i samarbeid med andre for dermed å lage mindre klimafotavtrykk og avfall. Deretter bør den, i samarbeid med fagavdelingene, se på muligheten til å bruke ting om igjen, videre etterspørre gjenvunnet eller gjenvinnbart materiale uten innhold av miljøgifter, og til sist vurdere om energiutnyttelse er eneste mulighet for å unngå tap av ressurser, forklarer prosjektlederen for sirkulære anskaffelser.

Veiledning til pilotvirksomheter

Difi har også lansert en veiledning om hvordan innkjøpere kan redusere plast og bruke plast smartere.

– Fremover har vi også mål om å lansere veiledning for sirkulære anskaffelser, blant annet for PC, skjermer og nettbrett, møbler og tekstiler, legger Helene Hoggen til.

De to sistnevnte har oppstart nå i august, med interessentmøte og etablering av ekspert- og referansegruppe. Difi tilbyr også oppfølging til virksomheter som ønsker å være pilot for en sirkulær anskaffelse.

Kommersielle partnere