Bransjestemmer
Marianne Haugland, er fagsjef i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Målet med gebyrdifferensiering

Toralf Igesund fra Norwaste skriver i Avfallsbransjen.no om bedre avfallssortering når husholdningene blir premiert med lavere gebyr for bedre sortering. Det er mange veier til Rom.

Miljødirektoratet slår fast at de fleste kommuner har en form for differensiering av gebyrene. Løsningene er tilpasset lokale forhold. Likevel er det klart at vi må sortere mer for å nå målene om materialgjenvinning. Verktøykassen må ikke bare brukes, den må utvides.

På tide å gi kundene en gulrot?

Samfunnsbedriftene heier på god innovasjon i hele landet, og samtidig vil vi utdype flere sider av gebyret som verktøy for å nå mål. For det er ikke «bare-bare» å differensiere.

Det er et høyt gebyrtrykk i kommune-Norge. Kommunene og deres avfallsselskaper øker gebyrene fordi stadig flere tjenester skal leveres, mer sortering og bedre tilgjengelighet. Flere klima- og miljømål skal nås. Utstyr og lønninger stiger også for vår bransje. Samtidig må det i kommunene investeres i vann- og avløpsrensing og annen infrastruktur. Innbyggernes samlede gebyrbyrde blir større.

Skal en økning på avfallsgebyret på eksempelvis 18 % deles flatt på alle husholdningene? Eller skal de som leverer mer restavfall ta enda større del av kostnaden? Dette er reelle spørsmål som både lokalpolitikere og avfallsselskaper må vurdere, samtidig som de skal ha innbyggerne med seg på enda bedre sortering.

Løsningene er sammensatt.

Vi må velge løsninger som fungerer der folk bor, der vi unngår forsøpling ved returpunkter, i grøfter og utfor bryggene. Eller at avfallet smettes i feil dunk. Lange – og korte – avstander krever smart innsamling for å få ned antall kjørte kilometer. Samtidig skal tjenesten være tilgjengelig der folk lever livene sine.

Maskinell sortering hjelper på flere av utfordringer for samfunnsutviklingen, men fungerer dårlig til å differensiere på prisen for restavfall. Da må man velge andre dulte-verktøy for å krympe restavfallet

Uten teknologinøytralitet hadde vi fremdeles flikket på «hest og kjerre»-løsninger. Også dagens teknologi vil sannsynligvis bli morgendagens «hest og kjerre». Derfor er det viktig at vi holder øye på målet med utsorteringen og med gebyret. Målet er å få ressursene i avfallet tilbake i kretsløpet. Den verktøykassen vi trenger må ikke bare brukes, den må være innholdsrik og brukes av alle i verdikjeden.

Returpunkt Farlig Avfall

Onsite Security Solutions AS

Ferskvareposer

Naturabiomat AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Container på lager

Nordcon As

Miljøpistolen® NITON XL2 Plus

Holger Hartmann As

Poser & Sekker

EnviroPac AS
Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.