Nyheter

Fritak for biogass-kjøretøy

i bomringen?

Det jobbes for tiden med et forslag om å gi biogassdrevne kjøretøy fritak eller rabatt ved passering av bomringer.

I slutten av januar i år vedtok styringsgruppen for Oslopakke 3 å gi kjøretøy «som bruker 100 prosent biogass redusert takst i bomringen så snart som mulig». Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, laget av Statens vegvesen.

I vedtaket ligger også en åpning for å gi tilsvarende bom-rabatt til kjøretøy som bruker avansert bioetanol.

Hvordan håndtere fritak eller rabatt?

Fire måneder senere ga Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet beskjed om å vurdere om det er mulig å få til en slik løsning. Direktoratet skulle særlig se på hvordan redusert takst/fritak kan håndteres av bompengeselskapene Autopass og Autosys ved passeringer, og hvordan det kan kontrolleres om kjøretøy bruker biogass eller annen gass som drivstoff.

Departementet understreket da at også lokale myndigheter skulle involveres i utredningsarbeidet.

Har sett på tekniske løsninger

Avfallsbransjen.no tok kontakt med Samferdselsdepartementet for å forhøre seg om hvor langt Statens vegvesen/Vegdirektoratet har kommet. Ifølge framdriftsplanen fra Statens Vegvesen er det blitt gjennomført særmøter med både bompengeselskap, underleverandører av tekniske systemer til bomstasjonene, biogassprodusenter og lastebilnæringen.

Ikke bare i Oslo

Arbeidsgruppen skal snart sende forslagene ut på høring, til alle berørte kommuner. Miljødifferensierte takster er nemlig blitt et aktuelt virkemiddel i flere byområder, skriver vegvesenet. Anbefalingene fra høringen skal drøftes etter det før Samferdselsdepartementet får forslagene i midten av oktober, sier framdriftsplanen.

Biogasstankene under bussene til Go`e busser sørger for at selskapet må betale høy bompengesats ved hver passering. Foto: Go`e busser

Ikke go`e busser

En bedrift som har fått «svi» i dagens system, er Go`e Bussa. Transportselskapet kjører mennesker med ulike bevegelseshemninger og eier 23 minibusser. De fleste av dem går på biogass. Det hører med til historien at transportørene vitterlig har jobbet for å kjøre klimavennlig. For to år siden ble da selskapet også godkjent som «Miljøfyrtårn».

Miljøvennlig, men betaler høy sats

Problemet er at bussene deres passerer 3.500 kilo på grunn av vekten til biogass-tankene. Og det utløser høy bompengesats.

Samme buss som kjøres på diesel, derimot, veier under 3.500 kilo og kan passere bomringene til lav sats.

Rabatt eller fritak for biogassdrevne kjøretøy ville dermed være midt i blinken for miljøfyrtårnet Go`e Bussa.

– Få ned engangsavgiften!

Bransjeorganisasjonen Avfall Norge har lenge jobbet for å bedre rammevilkårene til biogass.

– For at vi skal få til et skifte til biogass innen transport, så er det på høy tid at biogass gis de samme fordelene som elektrisitet og hydrogen i bomringene, understreker fagrådgiver Jens Måge.

– Regjeringen bør se på engangsavgiftene for biogassdrevne kjøretøy og redusere dem snarest, mener Jens Måge fra Avfall Norge. Foto: Avfall Norge

Dessuten mener Avfall Norge at regjeringen bør se på engangsavgiftene for biogass-kjøretøy, og redusere dem.

– Ikke bare straffe lette varebiler i bomringen, slik eksempelet med Go’e Bussa viser. De kan også være dyrere i innkjøp enn tilsvarende varebil for diesel.

Kan gi 20.000 nye jobber

Måge mener at en skikkelig satsing på biogass kan føre til 20.000 nye, varige jobber.

– Flere og flere blir klar over at biogass gir raske og betydelige klimakutt i flere sektorer, ikke minst innen landbruket med reduksjon av metanutslipp. I tillegg så bidrar resirkulering av næringsstoffene i organisk avfall til en sirkulær bioøkonomi. Dette er et skikkelig grønt skifte, er fagrådgiveren overbevist om.

LES OGSÅ: Kommer med handlingsplan for biogass

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!