Nyheter
Hva er mest lønnsomt i et byggeprosjekt? Ombruk av byggevarer, gjenvinning av byggevarer eller mindre avfall fra nybygg? Foto: CCO Public Domain

Mindre byggavfall

eller økt gjenvinning?

Direktoratet for byggkvalitet utlyser en konkurranse for å finne ut hva som er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt når byggavfall skal håndteres.

Hva er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt i et byggeprosjekt? Å redusere omfanget av byggavfall, gjenvinne materialet, eller bruke det om igjen? Det er en kjensgjerning at det må bli mindre byggavfall og økt gjenvinning og ombruk av byggematerialer hvis landets bygg- og anleggsnæring vil lykkes med sitt mål om en bedre sirkulærøkonomi.

For å finne svar på dette, inviterer Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) til konkurransen «Samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering fra nybygg, gjenvinning og ombruk av byggevarer». Den er utlyst på Doffin med leveringsfrist 25. september og har en verdi på 600.000 kroner.

På jakt etter mer kunnskap

I fjor inviterte direktoratet til en konkurranse om forsvarlig bruk av byggematerialer. Den ble vunnet av Resirqel AS. Selskapet skal levere sin sluttrapport innen 1. oktober.

– Vi håper mange synes konkurransen er interessant og vil legge inn et tilbud slik at vi får bedre kunnskap om hva som er mest lønnsomt og kan sette inn tiltak som gjør det enklere å nå kravene, understreker seniorrådgiver Ingunn Marton i Direktoratet for byggkvalitet.

To million tonn byggavfall

I 2017 var det nesten to millioner tonn avfall i Norge fra bygging, rehabilitering og riving. 35 prosent kom fra nybygg, rundt 25 prosent fra rehabilitering og nærmere 40 prosent fra rivingsarbeid.

Av dette ble en tredjedel levert til materialgjenvinning. EUs rammedirektiv for avfall sier at minst 70 prosent av byggavfallet skal materialgjenvinnes fra 2020.

For lite gjenvinning

– Her er det et stort gap mellom krav og mengden materialer som faktisk blir gjenvunnet. Det må vi gjøre noe med, sier seniorrådgiver Ingunn Marton i DiBK.

I den samfunnsøkonomiske analysen, som nå er utlyst, ønsker direktoratet altså å få mer informasjon om hva som er mest lønnsomt: Å minimere avfallsmengden fra nybygg, gjenvinne byggevarer eller bruke dem om igjen.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!