Nyheter
Overskuddsmasser fra byggeprosjekter er en ressurs, mener Miljødirektoratet. Avfallsforumet Midt-Norge skal diskutere temaet. Foto: Zero

Setter søkelys på

byggavfall og miljøgifter

Folk er ikke vanskelige å be når Avfallsforum Midt-Norge inviterer til konferanse. I år er det «all-time-high», og miljøgifter er fortsatt av stor interesse.

I morgen møtes Avfallsforum Midt-Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) konferanse på hotell Scandic Hell ved Værnes utenfor Trondheim. Tema for konferansen er «Byggavfall og miljøgifter».

Aktuelt tema

– Vi har i flere år arrangert høstseminar med samme tema. Det er noe som samler mange ulike aktører fra avfallsbransjen, entreprenører/bygg og anlegg og offentlige aktører som kommuner og fylkesmann, forteller Knut Ole Rundgreen til avfallsbransjen.no.

Knut Ole Rundgreen er styremedlem hos Avfallsforum Midt-Norge. Foto: privat

Han er styremedlem i Avfallsforumet og komiteleder for arrangementet.  Til daglig er Rundgreen ansatt i Børstad Transport AS i Stjørdal, som i tillegg til transportvirksomhet er en betydelig aktør innen farlig avfall i Midt-Norge.

Rekordstor oppslutning

Konferansen har fått stor oppslutning – er det spesielle saker de påmeldte er lokalt opptatte av som skaper interessen?

– Seminaret har i flere år hatt god oppslutning, og i år ser vi at antall deltagere er «all time high». Årsaken til den store interessen ligger vel i at vi i år har fått til en veldig god bredde i programmet og flere interessante emner og foredragsholdere, sier Rundgreen.

Myndighetene deltar

Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Statens Vegvesen er blant foredragsholderne. Har dere spesielle forventinger til deres innlegg?

– Vi har invitert dem til seminaret for å snakke om konkrete emner vi mener er av interesse for seminarets målgruppe, forteller Knut Ole Rundgren til Avfallsbransjen.no

Overskuddsmasser en ressurs

Miljødirektoratet er representert ved seniorrådgiver Merete Gynnild som jobber i arealplanseksjonen i Trondheim.

Hva er det viktigste du skal snakke om på konferansen?

– For oss er det viktig å se på overskuddsmasser fra byggeprosjekter som en ressurs og forsøke å finne løsninger som gjør at de gode massene kan gjenvinnes og brukes som et byggeråstoff i andre prosjekter. Dette er utfordrende fordi det ikke er samtidighet i prosjekter, men vi ønsker å jobbe med dette framover.

Har du med noen nyhet du kan friste deltagerne med?

– Det er vel ingen nyheter i det jeg skal si, men jeg håper jeg kan være med på å klargjøre en del av regelverket og gi noen tips til hvordan vi kan drive god planlegging, sier Merete Gynnild.

Programmet til konferansen finner du her.

Kort om Avfallsforum Midt-Norge

Avfallsforum Midt-Norge er et samarbeidsforum for kommuner, interkommunale renovasjonsselskap og andre aktører som arbeider innenfor fagområdet avfallsbehandling i Midt-Norge.

Formålet er å arbeide aktivt for økt kompetanse blant medlemmene om aktuelle krav og retningslinjer og etter behov samordne planer og utredninger. Avfallsforumet  arrangerer kurs med aktuelle tema, samt studieturer med fokus på å dra lærdom av hverandre.

Trøndelag Avfallsforum ble dannet i 1995, men deltok ikke i Avfallskonferansen før i 2001. Forumet var lite aktivt de første årene, inntil Ulf Johnsen (MNA) revitaliserte det ved å engasjere en sekretær (Øyvind Nybakken) i slutten av året 2000. Da tok Avfallsforum Trøndelag over ansvaret for arrangement for «Avfallskonferansen Midt-Norge» – for første gang i 2001 i Steinkjer.

Avfallsforum Trøndelag skiftet formelt navn i 2003 til Avfallsforum Midt-Norge. I Nord-Trøndelag fantes det et forum som het «Trøndelags Avfallsforum». Dette forumet ble omdøpt til sitt nåværende navn «Avfallsforum Midt-Norge» i februar 1999.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!