Bransjestemmer

Fra venstre: Camilla Merkesdal Solsvik, Tonje Liverød og Ingrid Flatebø Holsen. Foto: Per Christian Berntsen

REdu-studenter – en stor ressurs for avfallsbransjen

For tredje år på rad har BIR hatt REdu-studenter knyttet til seg. Studentenes internship er av stor verdi og har resultert i at nye løsninger er tatt i bruk.


I BIR er det forvaltning- og utviklingsavdelingen som har engasjert REdu-studenter som har arbeidet i BIR Privat og oppstartsbedriftene Invertapro og Bergen Carbon Solutions, som BIR er medeier i. FOU-sjef Toralf Igesund er veldig fornøyd.

REdu

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft.

Avfall Norge står bak initiativet, og samarbeider tett med medlemsbedrifter og universiteter for å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter.

REdu gir muligheter for sommerjobber, internships og fast jobb.

–  Dette har fungert svært bra – studentene får nyttig erfaring, spennende oppgaver og innsikt i spennende virksomheter, og oppstartsbedriftene får flinke, selvgående medarbeidere. Vi ser at oppgavene som blir løst i løpet av noen sommeruker ville ha kostet BIR mye å utrede med innleie av konsulenter, sier han.

Kartlegging av avfallsmengder og markedet for bosstaxi i BIR

Camilla Merkesdal Solsvik tar master i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole og har vært utplassert i BIR Privat i sommer. Her har hun arbeidet med to områder – avfallsstatistikk og trender, og kartlegging av markedet for bosstaxi.

Innen avfallsstatistikk og trender har hun kartlagt og analysert utviklingen i leverte mengder hos BIRs gjenvinningsstasjoner og de andre interkommunale renovasjonsselskapene i Hordaland for å forstå BIRs utvikling og se om den samsvarer med omliggende kommuner og nasjonal trend.

– For avfallsstatistikk og trender samsvarer BIR og nasjonal trend. Avfallsmengdene levert på gjenvinningsstasjon ser ut til å gå ned for privatpersoner, mens levert mengde fra næring øker. Det er noe variasjon mellom renovasjonsselskapene, men det skyldes i hovedsak ulik bebyggelse og landområde. Underveis i prosessen er det oppdaget at renovasjonsselskapene fører ulik mengdestatistikk og avfallstyper, hvor en standardisering ville kunne bidratt til bedre samarbeid. For å forstå hvorfor avfallsmengdene levert på stasjon har en nedadgående trend for privatpersoner foreslås det å se nærmere på holdninger, forteller hun.

Når det gjelder bosstaxi, har hun undersøkt markedet for avfallshenting hos privatpersoner, for at BIR skal kunne ta stilling til om det skal etableres et slikt tilbud. Dette markedet er komplekst, og preget av mange ulike kombinasjoner av tjenester, nyetableringer og konkurser. Hun konkluderer med at markedet ikke virker å være lønnsomt, men at det anbefales å foreta nærmere undersøkelser av målgruppen for bosstaxi dersom BIR selv ønsker å tilby en slik tjeneste.

Camilla er glad for arbeidsmuligheten hun fikk hos BIR Privat i sommer.

–  I løpet av sommeren har jeg fått erfaring med å jobbe fokusert med ett tema og ta et dypdykk inn i bosstaxi-verden. Videre har jeg fått bruke kunnskap fra skolebenken og testet verktøy. Jeg har fått stort spillerom og muligheten til å løse oppgaven på min egen måte, noe jeg har satt stor pris på. Jeg håper også at kartleggingen vil kunne bidra som beslutningsgrunnlag for BIR Privat og vil takke for muligheten.

Nye løsninger tatt i bruk av Bergen Carbon Solutions

Ingrid Flatebø Holsen tar master i nanoteknologi ved NTNU. I sommer har hun jobbet hos Bergen Carbon Solutions. BCS lager karbonnanofibre fra CO2, og Ingrid har jobbet med å se på materialer som kan optimalisere prototypen for dette, og senere brukes i oppskalert enhet som skal bruke forbrenningsgass fra BIRs forbrenningsanlegg til å lage karbonnanofibrene.

– Dette er en kjemisk prosess, og foregår i et relativ aggressivt miljø. Det er derfor ikke alle materialer som tåler prosessen, så jeg har prøvd å finne materialer som kan vare over lenger tid uten å byttes ut. Jeg har både gjort research om ulike materialer og fått testet en del materialer på lab – en perfekt blanding av teoretisk og praktisk arbeid, forteller hun.

Hun har trivdes godt med å være REdu-student hos BCS i sommer, hvor hun har fått bruk for mye av det hun har lært på studiet, samtidig som hun har fått lære mye nytt.

–I en oppstartsbedrift som BCS får man ta del i alt som skjer, noe som er utrolig spennende. Jeg føler virkelig at jeg har fått muligheten til å bidra med min kunnskap, og BCS har gitt meg mye tillit ved å la meg ta del på møter med samarbeidspartnere og latt meg presentere det jeg har funnet ut angående materialer. Jeg har også blitt mye mer bevisst på mulighetene som finnes i avfall etter å ha vært på besøk hos BIR og på REdu-arrangementer – det er utrolig mye spennende som skjer, og det er veldig gøy å få ta del i det!

Underveis i prosjektet har Ingrid vært i kontakt med mulige leverandører og kommet med idéer og forslag til hva hun tror kan fungere. Noen av disse idéene har BCS valgt å gå videre med.

– Med Ingrids kunnskap har vi løst en stor utfordring – nemlig hvilket materiale vi skulle bruke til reaktoren til prototype og den oppskalerte enheten, sier Jan Børge Sagmo, som har vært Ingrids oppdragsgiver hos Bergen Carbon Solutions.

Han synes det er noe helt eget med å ha studenter jobbende hos seg og synes det er bra at de kan bringe inn nye tanker og perspektiver.

– Jeg anbefaler alle som har mulighet til å benytte seg av denne flotte ordningen. Vi tar gjerne imot studenter igjen!

Fra internship i Invertapro til ansatt i BIR Bedrift

Tonje Liverød tar master i energi og miljø ved NTNU og har nå hatt sitt andre år som REdu-student i BIR og Invertapro, og sitt tredje år som REdu-student totalt. I sommer har hun jobbet med sirkulærøkonomi og kvalitetsgjenvinning gjennom to prosjekter for Invertapro – gjennomføring av en miljøanalyse for ulike avfallsbehandlingsmetoder for matavfall fra husholdninger i bergensområdet, og forskningsprosjektet «Larveløysing», som BIR og Invertapro har sammen med NIBIO og Havforskningsinstituttet, hvor det forskes på hvordan man kan utnytte matavfall som fôr til insekter.

– Internshipene hos BIR og Invertapro har gitt meg muligheten til å kombinere teori og praksis på en helt unik måte. I tillegg til analyser og forskning har jeg hjulpet til med selve produksjonen av melbillelarver på Voss, forteller hun.

I likhet med de to andre REdu-studentene er Tonje svært glad for mulighetene hun har fått gjennom internshipene, og jobber nå videre med temaene gjennom masteroppgaven hun nå holder på å fullføre.

– Dette har gitt meg en uvurderlig kjennskap til avfallsbransjen, som peilet veien for min spesialisering på studiet. Etter fjorårets internship valgte jeg avfallshåndtering ved hjelp av insekter som tema for min master – og prosjektoppgave. Disse oppgavene ville ikke vært det samme uten den praktiske innsikten jeg fikk fra å være med i produksjonen hos Invertapro og koblingene til reelle avfallsprosesser hos BIR.

Alexander Solstad Ringheim har vært Tonjes oppdragsgiver hos Invertapro, og sier at REdu-programmet har vært veldig verdifullt også for dem.

– Tonje har blitt vår ekspert innen behandling av organisk avfall og praktisk bruk av dette avfallet i vår produksjon. Kompetansen Tonje har opparbeidet seg i prosjektperioden har vert så viktig at vi har nå funnet en løsning der hun fortsetter å jobbe for BIR som rådgiver på dette temaet og vil også hjelpe Invertapro i tiden fremover.

Dette er noe Tonje setter stor pris på.

– Internshipene har gitt meg en helt unik kompetanse, i hvert fall i norsk sammenheng, og jeg gleder meg nå til å bruke denne kompetanse videre som ansatt i BIR Bedrift.

Container på lager

Nordcon As

Kanalpresser / Horisontalpresser

EnviroPac AS

CTS krokhenger til bil

NTM Trailer & Tipp

Tilpassede komprimatorløsninger

Alles Miljø AS

Henger og Slep

NTM Trailer & Tipp

Biomat® matavfallsposer

Naturabiomat AS
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Avfallsbeholdere

Alles Miljø AS

Deler og tilleggsutstyr

Nordcon As

Kildesortering utendørs

EnviroPac AS

Overflate bunntømt

Alles Miljø AS

NITON XL5 Plus

Verdens kraftigste, minste og letteste håndholdte XRF - for maksimal ytelse og produktivitet

Holger Hartmann As
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.