Nyheter
Ingrid Riddervold Lorange, lederen av det regjeringsoppnevnte utvalget for farlig avfall, forsikret at deres rapport skal leveres innen tidsfristen, 1. november. Foto: Hermann Möhring

Peker ikke ut nytt deponi etter Langøya:

Men skal vurdere flere plasseringer

De som tror at ekspertutvalget konkret vil peke ut hvor det nye nasjonale deponiet for uorganisk farlig skal ligge, vil nok bli skuffet.

Ingrid Riddervold Lorange, som leder «ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall», gjestet konferansen for farlig avfall i går. Der orienterte hun bransjeaktørene om statusen i utvalgets arbeid. Rapporten skal overleveres klima- og miljøminister Ola Elvestuen 1. november.

Langt mer enn spørsmål om deponi

– Utvalgets arbeid handler om mye mer enn plasseringen av et nytt deponi. Vi prøver å få med oss hele bredden av en komplisert materie, sa Ingrid Riddervold Lorange da hun så vidt løftet på sløret om hva og hvordan det regjeringsoppnevnte utvalget tenker.

– Utvalgets arbeid handler om mye mer enn plasseringen av et nytt deponi.

ingrid riddervold lorange, utvalgsleder

Vurderer flere plasseringer

– I mandatet ligger at utvalget skal komme med forslag som sikrer tilstrekkelig behandlingskapasitet av farlig avfall og vurdere ulike mulige lokaliteter, sa Riddervold Lorange i samtale med avfallsbransjen.no.

At utvalget kommer til å peke på et bestemt sted for det nye, eller flere nye deponier, er derfor nokså usannsynlig. Avgjørelsen om det må nok tas et annet sted.

Utvalgslederen er til daglig administrerende direktør i Selskapet for industrivekst (Siva) og har lang fartstid fra Telenor.

Kapasiteten på NOAHs deponi for farlig, uorganisk avfall utenfor Holmestrand vil være sprengt i 2024, etter vel 25 års bruk. Det er ennå ikke avklart hvor skal eventuelle nye fasiliteter ligge. Foto: Norsk Avfallshåndtering

Hvordan redusere farlig avfall?

Utvalgets mandat er å vurdere hvordan og i hvilken grad mengden farlig avfall kan reduseres. Blant annet skal mulighetene for økt ressursutnyttelse av farlig avfall ved bruk av ny teknologi og nye løsninger undersøkes. Det skal også vurdere hvilke mengder farlig avfall som vil trenge en deponiløsning fremover.

Mer og mer farlig avfall

Som avfallsbransjen.no har skrevet flere ganger, produserer norske bedrifter og husholdninger mer og mer farlig avfall for hvert år. I 2017 var det i overkant av 1,53 millioner tonn, en økning på nesten 24 prosent siden 2013, ifølge beregninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Avfallsforbrenning og prosessindustri

De største mengdene farlig avfall kommer fra landbasert industri og fra petroleumssektoren. Bransjer som produserer farlig avfall er prosessindustri, avfallsforbrenningsanlegg og offshorevirksomhet.

Må håndteres forsvarlig

Farlig avfall skiller seg fra annet avfall ved at det får store konsekvenser om det ikke behandles forsvarlig. Det inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det må håndteres riktig slik at de ikke spres i naturen.

Departementet til Raudsand

Tidens Krav skriver i dag at kommunal- og moderniseringsdepartementet med politisk ledelse ønsker å komme på befaring på Raudsand 15. oktober, for å se nærmere på en eventuell plassering av det nasjonale deponiet i Møre og Romsdal. Raudsand er ett av flere alternativer som er blitt diskutert, og som har møtt stor lokal motstand.

15. oktober er imidlertid dagen hvor fylkestinget har sitt konstituerende møte. Påtroppende fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) har derfor bedt departementet om å komme med forslag til ny dato.

En rekke innsigelser

Kommunene Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Kristiansund, Averøy og Halsa har, sammen med fylkeskommunen, reist en rekke innsigelser til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand i Nesset. De mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som har godkjent planene, ikke har vurdert disse grundig nok, skriver Tidens Krav videre.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!