Nyheter
Hans Petter Karlsen (til venstre) er blitt konstituert som administrerende direktør i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune og har litt av en ryddejobb foran seg. Her fra presentasjonen av PWC-rapporten i dag. Foto: Øyvind Paulsen

Energigjenvinningsetaten i Oslo

Brøt anskaffelsesreglene

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune har brutt reglene for anskaffelser, viser den eksterne undersøkelsen, foretatt av PricewaterhouseCooper (PwC).

Undersøkelsen bekrefter dermed påstandene om brudd på kommunens regelverk for anskaffelser i Energigjenvinningsetaten (EGE), også forut for den undersøkte perioden fra juni 2015 til mars 2019.

Manglende kontroll over anskaffelsene

Anskaffelsene, som PwC så nærmere på, er totale innkjøp over 3,5 millioner kroner og/eller innkjøp på over 100.000 kroner i første del av 2019, dessuten anskaffelser med en verdi på over én million kroner i 2018. Konsulentselskapet har gått gjennom både ramme- og enkeltavtaler for 47 leverandører.

Konklusjonen er at Energigjenvinningsetaten ikke har hatt orden på innkjøpene sine.

«Etter PwCs vurdering har EGE ikke sikret en forsvarlig innretning, organisering eller oppfølging av anskaffelsesarbeidet i etaten. Det har vært manglende styring og kontroll over anskaffelsesområdet i EGE over tid, herunder manglende samhandling, kapasitet og kompetanse», står det i rapporten.

Mangler rutiner og juridisk kompetanse

PwCs Gunnar Holm Ringen uttrykte det slik under dagens presentasjon av funnene:

– Det har vært flere utfordringer i EGE. Den kommunale etaten mangler både juridisk kompetanse og har i liten grad formelle systemer og rutiner som sikrer at lovens krav om forsvarlig beregning av anskaffelsens totalverdi dokumenteres tilstrekkelig for alle anskaffelser.

Ulovlige direkteanskaffelser?

PwCs gjennomgang av enkelttilfeller viser at slike feil og mangler har «medført at etaten har unnlatt å konkurranseutsette visse kontrakter». Dessuten har EGE, etter at kontrakter eller rammeavtaler var inngått, overskredet den anslåtte øvre økonomiske rammen.

Ikke nok med det. I tillegg har etaten latt utgåtte kontrakter fortsette – med den konsekvens at den kan ha foretatt ulovlige direkteanskaffelser.

Operativ drift framfor alt

Holm Ringen fremhevet at Energigjenvinningsetaten har hatt sterkt fokus på kontinuerlig, operativ drift «som prioriteres foran fokus på etterlevelse av regelverk, rutiner og retningslinjer».

Etter PwCs vurdering er det «særlig kritisk at EGE i liten grad har ansatt jurister, all den tid EGEs anskaffelser, avhengig av type vare eller tjeneste som anskaffes, er omfattet av forskjellige regelverk. EGE må således, i hvert enkelt tilfelle, gjøre konkrete vurderinger av hvilket regelverk som kommer til anvendelse, noe som kan være krevende teknisk og juridisk».

Tidligere etatsdirektører visste

PwC kommer også med en ikke uvesentlig «fotnote»: Selskapet mener at begge de tidligere «etatsdirektørene har vært informert om problemstillingene i løpet av deres respektive perioder som ledere for etaten».

Bedring på gang?

Helt bekmørkt er det likevel ikke, skal vi tro «granskerne» som skriver videre:

«PwC opplever at det har vært en betydelig positiv utvikling i løpet av den seneste tiden.»

Hva som menes med «den seneste tiden», står ikke direkte i rapporten, men under dagens presentasjon ble det presisert at det er snakk om tiden etter at Hans Petter Karlsen ble konstituert som administrerende direktør i Energigjenvinningsetaten i år.

Undersøkelse etter varsler

PWC er svært tydelig på hvem som burde ha foretatt seg noe for å unngå brudd på reglene for anskaffelser. Foto: Øyvind Paulsen

Bakgrunnen for undersøkelsen er at den sentrale varslingsordningen i Oslo kommune hadde mottatt tre varsler med påstander om brudd på anskaffelsesregelverket, omfattende og ureglementert bruk av eksterne konsulenter og ansettelser uten ekstern eller intern utlysning.

«Granskningen» ble gjennomført på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).

Rapporten er avgrenset til perioden 2015 til 15. mars 2019. Klemetsrudanlegget ble som kjent skilt ut av Energigjenvinningsetaten (EGE) i juni 2015.

Her kan du lese hele rapporten!

LES OGSÅ: Kun én av 16 lederstillinger offentlig utlyst

OG DENNE: Ekstern granskning av Energigjenvinningsetaten

HER ER ENDA MER OM SAKEN: Endelig rapport kommer i september

Om Energigjenvinningsetaten (EGE)

Energigjenvinningsetatens hovedoppgave er å sortere husholdningsavfallet til Oslo kommune, produsere fjernvarme og lage biogass og biogjødsel. Dette gjøres på kommunens energi- og sorteringsanlegg i Oslo og på biogassanlegget i Nes på Romerike. EGE skal være ledende innen bærekraftig avfallsutnyttelse.

Etaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) og har 143 ansatte.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!