Markedstorget > Bedrift > Nordcon AS
Avfallsbransjen bedrift

Nordcon AS

Containerløsninger fra NORDCON AS

Innovasjon: NORDCON produkter og løsninger skapes og utvikles gjennom tett samarbeid med kunder og brukere

Varighet: NORDCON samarbeider med etablerte og kreative produsenter som har langsiktige mål med si

Effekt: Ved tett samarbeide mellom kunde, produsent og NORDCON skapes en rasjonell drift, stabilitet og lønnsom drift for alle parter

Kontaktinfo
Telefon:
+47 21 52 52 50
E-post:
Hjemmeside:
Adresse:
Amsrudvegen 1
2827 Hunndalen
Kontaktpersoner
Henning Rogne
Selger
Mobil: +47 901 70 040
Epost: henning@nordcontainer.no
Jørn Kirkeby
Daglig leder
Mobil: +47 951 19 611
Epost: jorn@nordcontainer.no
Produkter/tjenester i markedstorget