Nyheter
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er kritisk til Miljødirektoratets forslag om å delegere myndigheten til å tillate sluttbehandling av farlig avfall. Foto: NFFA

Hvem skal tillate sluttbehandling av farlig avfall?

Kritisk til foreslått delegering av myndighet

Miljødirektoratet foreslår å gi Fylkesmannen myndighet til å tillate sluttbehandling av farlig avfall. Det er en dårlig idé, syns Norsk forening for farlig avfall.

24. september foreslo Miljødirektoratet endringer av Avfallsforskriftens kapitler 10 (Forbrenning av avfall) og 11 (Farlig avfall) og sendte forslagene på høring.

Vil flytte myndighet til Fylkesmannen

En av de foreslåtte endringene var å gi Fylkesmannen myndighet til å gi tillatelse til å sluttbehandle farlig avfall. Per i dag er det Miljødirektoratet i Trondheim som gir slik tillatelse.

Kjerringa mot strømmen?

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) skriver i sin høringsuttalelse at myndigheten ikke bør flyttes til Fylkesmannen.

«NFFA mener det ikke er hensiktsmessig på et nasjonalt nivå å fragmentere myndigheten knyttet til farlig avfall ytterligere», skriver foreningen. NFFA viser i denne sammenheng til at det på europeisk nivå går mot en stadig mer fullstendig harmonisering av avfallsregelverket mellom medlemslandene.

Mange grunner til å la være

Å gi Fylkesmannen myndighet til å tillate sluttbehandling av farlig avfall er derfor ikke ønskelig, også av andre årsaker: av miljømessige grunner, hensynet til likebehandling og like konkurransevilkår.

NFFA viser også til at håndtering og forbrenning av farlig avfall krever at aktøren som håndterer farlig avfall har en rekke organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak etablert. «For å sikre lik praksis, og dermed konkurranse på like vilkår, er det viktig at sluttbehandling av farlig avfall ikke delegeres fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen».

Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall. Foto: NFFA

Bør begrenses til impregnert trevirke

Skulle myndighetene likevel ikke lytte til NFFAs argumentasjon, foreslår foreningen at Fylkesmannens myndighet til å gi tillatelse til forbrenning av farlig avfall begrenses til impregnert trevirke, i tråd med standardiserte krav fra Miljødirektoratet.

Nei til farlig-avfall-lister

NFFA er også uenig i å lage «lister som forhåndsdefinerer farlig avfallsfraksjoner som er egnet til forbrenning i energigjenvinningsanlegg, altså anlegg for ordinært avfall.

«Slike lister er uansett kun tidsaktuelle. De refererte fraksjonenes egenskaper kan endres framover og ny teknologi utvikles», begrunner foreningen.

Her kan du lese NFFAs høringsuttalelse.

Om Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

NFFA organiserer rundt 130 små og store aktører innen håndtering av farlig avfall. Medlemsbedriftene representerer over 80 prosent av den deklarerte mengden farlig avfall i Norge og finnes i hele verdikjeden – fra dem som sørger for farlig avfall til dem som transporterer, mottar, lagrer, behandler og eksporterer det.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!