Nyheter

Forskriftsendring gir strengere regler for avfallsbransjen

Endringene ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og innebærer blant annet at flere virksomheter må etablere industrivern fra årsskiftet.

Endringene i forskrift om industrivern ble fastsatt 22.05.2019 og trer i kraft 01.01.2020.

– Egensikkerheten må settes i system og vi oppfatter at avfallsbransjen er flink til det, sier Bjørn Egil Jacobsen, spesialrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). Under Avfallsforum Møre og Romsdal gikk han gjennom konsekvensen av endringene for avfallsbransjen.

Strengere regler

Endringene i forskrift for industrivern blir spesielt store for avfallsbransjen, som får strengere regler for bedrifter.

– 1100 virksomheter kommer inn under regelverket som  oppdateres i 2020, fortalte spesialrådgiver Jacobsen.  Avfallsbransjen er en av to bransjer som nå er prioritert på grunn av de store endringene som skjer.

Omfatter nå også mindre virksomheter

Tidligere gjaldt reglene kun for virksomheter over 40 ansatte, men nå endres denne grensen til 20 ansatte.

– Kravet omfatter både fast ansatte, innleide og alle som er inne på den adressen der arbeidet skjer. Transport gjelder ikke, om ikke transport skjer i hovedsak inne på anleggsområdet, sa Bjørn Egil Jacobsen fra NSO.

Fagområdene som inngår i forskriften er:

  • Førstehjelp
  • Brannvern
  • Miljø- og kjemikalievern
  • Kjemikaliedykking
  • Røykdykking
  • Innsatsledelse
  • Orden og sikring
  • Redningsstab
  • Kjentmann

– NSO er lette å få tak i – vi har forskriftskurs som ikke er obligatorisk, men som kan gi god informasjon, sa Jacobsen. Det gjelder å kjenne sin egen risiko og tilpasse sin eget industrivern, avslutter Bjørn Egil Jacobsen.

Deretter byttet Avfallsforumet tema, og forsamlingen fikk en innføring i strøm av EL-sikkerhetssjef Lene Strøm fra Istadnett.

Hvem er EL-tilsynet?

Mange stiller dette spørsmålet, innledet  Lene Strøm, EL-sikkerhetssjef i Istadnett, nettselskapet til 6 kommuner i Romsdalshalvøya. Det enkle svaret er at de kontrollerer EL-anlegg. Alt som er tilkoblet strømnett.

Strøm gav deretter en kort innføring i den historiske utviklingen av strømforsyningen i Norge. Faktisk fikk Norge verdens første EL-sikkerhetslov på slutten av 1800-tallet.

Norge: Mange branner, men få som dør av støt

– Halvparten av alle branner i Norge skyldes en eller annen form for strøm, men heldigvis er det få som dør av støt i Norge, sa Lene Strøm. Det kommer ny instruks hvert år fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og da må de lokale EL-tilsynene lage nye, lokale tilsynsplaner.

Inspeksjon hvert 12 år

– Inspeksjonssyklusene er egentlig litt for sjeldne, sier Strøm, om for eksempel avfallsvirksomhetene. I Istadnett er de kun 4 ansatte som skal ha tilsyn med nesten 30.000 strømkunder. For avfallsselskapene er det full gjennomgang av internkontrollsystemet. I tillegg stikkontroll av EL-anlegget og ikke full gjennomgang, avsluttet Strøm.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!