Nyheter
Til tross for skarpe protester fra mange hold ble punktskatten på avfallsforbrenning innført i Sverige. Foto: Avfall Sverige

Svenskene vedtok

skatt på forbrenning

Riksdagen i Sverige vedtok i går å innføre skatt på avfallsforbrenning. Den gjelder fra 1. april neste år.

Regjeringens forslag fikk ikke uventet støtte fra samarbeidspartiene Centerpartiet (C) og Liberalerna (L). 177 riksdagsmedlemmer stemte for forslaget og 54 imot, mens hele 82 valgte å avstå.

Meget omstridt

Som avfallsbransjen.no har skrevet flere ganger, er punktskatten på avfallsforbrenning meget omstridt i nabolandet. Både Avfall Sverige, en rekke sentrale avfallsaktører og Lagrådet har advart mot denne avgiften fordi den ikke vil ha noen effekt.

Skatten er blitt «prøvd ut» tidligere, men ble tatt bort igjen i 2010.

Skatten trappes opp

Regjeringen har lagt opp til en opptrapping av skatten i løpet av de tre neste årene: fra 75 kroner per tonn avfall i 2020, over 100 kroner per tonn i 2021 til 125 kroner per tonn avfall i 2022.

Unntak fra skatten innføres for blant annet farlig avfall, biobrensel og animalske biprodukter.

Skatten er beregnet til å gi 240 millioner kroner i statskassen i 2020, rundt 420 millioner i 2021 og 530 millioner i 2022.

Gryende norsk debatt

Debatten om forbrenningsskatt og prising av utslipp fra forbrenning går også i Norge. Spørsmålet er om avfallsforbrenningsanlegg for husholdningsavfall skal innlemmes i EUs kvotesystem, eller om det skal innføres CO2-avgift på forbrenning av avfall.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!