Nyheter
Danske EPS Recycle har utviklet en spesialmaskin for resirkulering av isopor, nærmere bestemt EPS (ekspandert polystyren). Foto: Norsirk

Norsirk satser på økt gjenvinning av isopor

Norsirk går nye veier for å få på plass bedre løsninger for gjenvinning av isopor (EPS). I dag sendes for mye til forbrenning.

Like før jul signerte Norsirk en avtale med danske EPS Recycle om levering av to resirkuleringsmaskiner. Danskene har patent på løsningen. Gjennom samarbeidet med Norsirk vil spesialmaskinene introduseres for det norske markedet.

Tilbys fra våren av

Fra annet kvartal av skal de tilbys kommuner og andre som har behov for løsninger for gjenvinning av EPS, som produsenter av eksempelvis isopor, opplyser Stig Ervik, Norsirks administrerende direktør, i samtale med avfallsbransjen.no.

Brukes som emballasje

Isopor og Styrofoam er begge typer av EPS og består av såkalt ekspandert polystyren (EPS). Det lages av petroleum og 98 prosent luft. Materialet brukes først og fremst til emballering av hvite- og brunevarer, elektrisk utstyr, møbler og i fiskekasser. I tillegg brukes det mye som isolasjon i både veier og bygninger.

EPS kan få nytt liv

Det fine med EPS er at det kan gjenbrukes til hva som helst av produkter som inneholder PS, EPS og XPS. Husholdninger kan bruke restavfallsposer til hvit EPS og kaste det som vanlig. Større mengder bør leveres på gjenvinningsstasjoner over hele landet.

Denne kvartetten har tro på sin løsning for gjenvinning av isopor: Lars Steffensen, administrerende direktør i EPS Recycle, Stig Ervik og Eva T. Maritdatter fra Norsirk, Rune Steffensen, salgssjef i EPS Recycle og Mia Bjerkestrand, prosjektleder i Norsirk. Foto: Norsirk

Revolusjonerer det norske markedet?

Norsirk er sikker på at de nyutviklede maskinene vil kunne revolusjonere dagens norske marked for gjenvinning av EPS. I dag sender for mange kommuner EPS til forbrenning, forteller Ervik videre.

Det vil Norsirk gjerne ha en slutt på fordi isopor har et stort, uutnyttet gjenvinningspotensial, mener han.

– EPS er en ren fraksjon og kan bli en viktig ressurs i den sirkulære økonomien, sier Stig Ervik.

90 prosent materialgjenvinning

EPS Recycle har allerede flere maskiner i bruk rundt om i Danmark, særlig hos kommuner, og utvikler konseptet fortløpende. Erfaringene så langt er lovende.

– Dersom EPS ikke inneholder for mange urenheter, garanterer vi for en materialgjenvinning på 90 prosent, forsikrer Lars Steffensen, daglig leder i EPS Recycle.

Det komprimerte EPS-avfallet knuses i en kværn og blir til slutt til GPPS-granulat – som igjen kan bli til nye EPS-produkter. Foto: EPS-Recycle

Spesialmaskinen er lett å håndtere, sier dansken. Det er (for)brukeren selv som plasserer EPS`en i den. Der knuses avfallet i en kværn. Sluttproduktet er GPPS-granulat som igjen inngår i nye EPS-produkter.

Studietur til Danmark

For at interessenter kan gjøre seg opp en mening om spesialmaskinene, og få et inntrykk av hvordan de fungerer, inviterer Norsirk til en studietur til Danmark 4. og 5. februar. Det er plass til 30 personer, opplyser fagsjef Eva T. Maritdatter.

Forprosjekt fikk støtte

Det hører med til historien at Norsirk tidligere har fått økonomisk støtte fra Innovasjon Norge til et tredelt forprosjekt som skulle utrede potensialet til EPS i den sirkulære økonomien. Fokuset lå på miljøgiftinnholdet i EPS når det brukes som emballasje, den tekniske kvaliteten og transportutfordringer.

Fakta om EPS-prosjektet

EPS-emballasje fra husholdninger blir i dag mottatt på kommunale og interkommunale gjenvinningsstasjoner. Det ble foretatt telefonintervjuer med 65 ulike gjenvinningsstasjoner fordelt i alle fylker for å kartlegge dagens situasjon.

Av 65 gjenvinningsstasjoner var det 41,5 prosent som opplyste om at de hadde en egen container eller sekkestativ for utsortering av EPS-emballasje. De resterende 58,5 prosent av avfallsselskapene håndterte EPS-emballasje som restavfall.

De fleste, som håndterte EPS som restavfall, sendte dette til energigjenvinning, med unntak av ett avfallsselskap som leverer EPS til deponi. Tallene er fra september/oktober i fjor.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!