Nyheter
Målet med PILOT-E er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt. Lignende bør etableres for innovasjon innen sirkulær økonomi, mener Norsk Industri. Foto: Enova

Foreslår finansieringspott

for sirkulær økonomi

Norsk Industri foreslår en offentlig finansieringsordning som retter seg mot teknologiutvikling innen sirkulær økonomi, og har navnet klart: PILOT-S.

I sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om farlig avfall går Norsk Industri særlig inn på den forventede mengden farlig avfall framover – og grepene for å få redusert den eller få sørget for økt gjenvinning.

Det blir mer farlig avfall

«Slik Norsk Industri ser det, er det mest sannsynlig at mengden farlig avfall vil øke de neste ti til 15 årene. Vi deler ekspertutvalgets vurdering av at det bør planlegges for at mengdene farlig avfall som oppstår, og som trenger deponikapasitet ved avslutning av virksomheten på Langøya er på samme nivå som i dag», skriver arbeidsgiverforeningen.

Mindre farlig avfall krever store investeringer

For å få til en reduksjon av farlig avfall eller mer gjenvinning, trengs det teknologiutvikling, altså nye løsninger. De krever gjerne store investeringer og langsiktig utvikling. Økt satsing på næringsrettet forskning og innovasjon innen sirkulær økonomi er derfor helt nødvendig for at nye og ressurseffektive løsninger skal kunne utvikles. Og ikke minst: kunne kommersialiseres, skriver Norsk Industri.

Norsk Industri og direktør Stein Lier-Hansen foreslår at det etableres en offentlig finansieringsordning for sirkulær økonomi. Foto: Torbjørn Leidal

PILOT-S – for sirkulær økonomi

Landsforeningen anbefaler derfor Klima- og miljødepartementet å etablere en offentlig finansieringsordning som retter seg mot sirkulær økonomi – PILOT-S.

Som velfungerende eksempel trekker Norsk Industri fram den såkalte PILOT-E-ordningen, et finansieringstilbud for norsk næringsliv som er blitt etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Ordningen skal bidra til at miljø- og klimavennlig energiteknologi raskere kan utvikles og tas i bruk.

«En god ordning», mener Norsk Industri. Og et godt forslag for avfallsbransjen.

Livet etter Langøya – sterkt bekymret

Som en rekke ganger før gjør landsforeningen det igjen klart at tilstrekkelig deponikapasitet for uorganisk farlig avfall er et avgjørende rammevilkår for norsk industri. Det er som kjent industrien som er «hovedprodusent» av farlig avfall.

Slik vi ser det, bidrar ikke ekspertutvalgets rapport til redusert usikkerhet rundt etablering av ny behandlingskapasitet etter at deponivirksomheten på Langøya opphører.

Stein lier hansen, norsk industri

Norsk Industri kan åpenbart styre sin begeistring over ekspertutvalget når det kommer til spørsmålet om hvor et eventuelt nytt nasjonalt behandlings- og mottaksanlegg for farlig avfall skal ligge:

«Slik vi ser det, bidrar ikke ekspertutvalgets rapport til redusert usikkerhet rundt etablering av ny behandlingskapasitet etter at deponivirksomheten på Langøya opphører, heter det i høringsuttalelsen.»

NHOs største landsforening er sterkt bekymret for «at det ikke vil foreligge noe alternativ til virksomheten på Langøya etter 2024. Vi oppfordrer derfor myndighetene til aktivt å bidra til at ny deponikapasitet etableres.»

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!