Nyheter
Totalt 678.000 tonn avfall ble biologisk behandlet ved norske biogass- og komposteringsanlegg i 2018. Foto: Lindum

Innspillmøte om nasjonal handlingsplan for biogass

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til innspillmøte om den varslede nasjonale handlingsplanen om biogass.

Under Arendalsuka i midten av august i fjor intervjuet avfallsbransjen.no Elvestuen om den mangelfulle infrastrukturen for biogass. Statsråden fortalte da at departementet jobber med en egen, nasjonal handlingsplan som skulle legges fram i løpet av 2020, og at han nettopp hadde sendt en bestilling til Miljødirektoratet.

Ola_Elvestuen-Hermann2
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen med Hermann Möhring fra avfallsbransjen.no under Arendalsuka i midten av august i fjor. Foto: Øyvind Paulsen

Behov for nye virkemidler?

Første skritt i arbeidet med den nasjonale strategien er et innspillmøte 27. januar som biogassbransjen er blitt invitert til i dag. Her har altså aktørene muligheten til å presentere konkrete behov for nye (eller endrede) virkemidler og/eller rammebetingelser.

Den nasjonale handlingsplanen skal bidra til å gjøre biogassens rolle i lavutslippssamfunnet mer forutsigbar. For det er den ikke i dag. Departementet ønsker derfor å se «bredt på verdikjeden» i arbeidet med strategien.

Kan erstatte fossilt drivstoff

Biogass fremstår i dag som godt egnet til å erstatte fossilt drivstoff i tunge kjøretøy og muligens i skip. I andre sektorer vil den den også kunne komme til nytte som blant annet råstoff.

Samtidig er det viktig å utnytte bioresten og sidestrømmene slik at klimapotensialet utnyttes i størst mulig grad, samt at ressursene så effektivt som mulig, understreker Klima- og miljødepartementet.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!