Nyheter
EUs aksjonsplan for sirkulærøkonomi har ambisiøse mål. Foto: Alain Schroeder

Forbereder seg på EU-krav

Avfall Norge trapper opp arbeidet inn mot EU som en følge av lekkasjene fra EU-kommisjonens aksjonsplan for sirkulærøkonomi.

Fredag i forrige uke kom de første lekkasjene fra den etterlengtede aksjonsplanen fra EU-kommisjonen. Planen skal legges frem 4. mars, men lekkasjene viser at EU har store ambisjoner på miljøområdet.

– Et svært ambisiøst initiativ fra EU som vi må ta på alvor, sier næringspolitisk direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind til eget nettsted.

Klimanøytralt Europa

Helt sentralt i tiltakspakken er arbeidet med sirkulær økonomi. EUs ambisjon er å gjøre Europa til et klimanøytralt kontinent innen utgangen av 2050 og for å opprettholde økonomisk vekst peker EU-kommisjonen på gjenbruk og resirkulering som den eneste faktoren som kan oppnå begge deler på. Hele 66 prosent av dagens klimagassutslipp i EU knyttes direkte til håndtering av materialer.

Regjeringen presenterte fredag en ambisjon om å kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030. Det nye klimamålet ble oversendt FN fredag ettermiddag.

– Vi mener det er viktig å gå foran, ikke minst for å påvirke EU og andre land som vi mener bør forsterke sine mål, sa Rotevatn under pressekonferansen.

Statsråden gikk ikke inn på konkrete tiltak for å nå de oppjusterte målene, men viste blant annet til «Klimakur 2030-rapporten» som ble lagt frem forrige uke.

Økt produsentansvar

Den lekkede EU-rapporten gir produsentene et betydelig større ansvar for utviklingen enn tilfellet er i dag. Ambisjonen er å halvere restavfallsmengden fra kommunalt og privat avfall i løpet av de neste ti årene. Det skjer blant annet ved at alle produkter som selges etter 2030 skal være sikre, sirkulære og bærekraftige. Produsentleddet vil pålegges et ansvar for hele produktets livssyklus. I praksis vil det stilles krav som gjør at ikke-bærekraftige produkter vil bli forbudt.

Dette kommer til å bli krevende, sier næringspolitisk direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind.

– Vi har snakket om design for gjenvinning i flere tiår, vi har hatt produsentansvar i flere tiår, men lite har skjedd med produktene mht hvor egnet de er for ombruk og gjenvinning. De nye initiativene peker veldig tydelig i denne retningen, hvilket er både oppløftende og krevende på samme tid. Det blir behov for omstilling både hos produsentene og i vår bransje, sier Lind til Avfallsbransjen.no.

Målet fra EU er å ta i bruk produktdeling, gjenbruk, resirkulering og ombygging for å forlenge produktenes levetid og redusere avfallsmengden. Lind mener de nye kravene fra EU er krevende å innfri for Norge alene.

Hentet inn EU-ekspert

– Norge besitter begrensede avfallsressurser i en krevende geografi. Etablering av nye verdikjeder som produserer kvalitetsråvarer av krever investeringer for å komme i gang og volum for å bli lønnsomme. Det er derfor ofte nødvendig å se Norden som ett marked og våre største medlemmer operer typisk i to eller flere land i Norden. Så i den grad våre naboland har kommet lenger og raskere med implementeringen av EU-regelverk som understøtter volum og investeringer, så kan investeringene og innovasjonene i disse selskapene komme våre naboland i stedet for i Norge.

– Vår bekymring er at Norge som EØS-land risikerer å bli hengende etter i denne omstillingen dersom gapet mellom innføring av nye regler i EU og implementeringen i norsk rett tar for lang tid. Dette er bakgrunnen for et mye sterkere engasjement i EU-spørsmål fra vår side fremover. Vi har derfor bla styrket laget vårt med å engasjere Paal Frisvold som er kjent for mange gjennom sitt mangeårige engasjement i EU-spørsmål, forteller Lind.

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!