Nyheter
Foto: Geminor

Økt etterspørsel fra forbrenningsanleggene

Den totale avfallsmengden går ned etter en uke med tilnærmet unntakstilstand i Norge. Det skaper en etterspørsel fra forbrenningsanleggene, sier Norsk Gjenvinning.

Avfallsbransjen jobber på spreng for å samle inn og behandle avfall. Fra hele landet rapporteres det om normal drift og vellykkede beredskapsløsninger. Frykten for at avfallet ikke skal bli håndtert har så langt vist seg å være ubegrunnet.

Må forsyne forbrenningsanleggene

– Operativt har vi kapasitet, det er god kapasitet ved mottakene, på mellomlagring, balling av avfall samt på logistikk. Totalt sett er det lagringskapasitet i alle norske byer. Og forbrenningskapasiteten er så stor i landet at det ikke er noe problem, sier compliance manager i Norsk Gjenvinning Downstream, Cecilie Skauge.

LES OGSÅ: Lagring og utslippskrav øverst på ønskelista

Korona-tilstanden, med færre folk på jobb og flere hjemme har ført til en forskyvning i avfallet. Mens næringsavfallet blir mindre, så øker husholdningsavfallet. Men den totale avfallsmengden er lavere enn i normalsituasjon.

– Forbrenningsanleggene trenger avfall for å opprettholde sin produksjon og dermed merker vi en økt etterspørsel. Innenfor andre fraksjoner som papir og plast merker vi ingen nedgang i etterspørslen. De er snarere bekymret for tilgangen, sier Skauge til Avfallsbransjen.no,

Stresstesting i praksis

Skauge sier problemstillingen rundt mulig deponering av avfall ligger langt frem i tid, slik de opplever situasjonen. Både forbrenningsanleggene her i landet og eksporten til forbrenningsanlegg i Sverige går som normalt, til tross for Korona-tilstanden.

LES OGSÅ: 90 ansatte i karantene

Norsk Gjenvinning har, med i underkant 2000 ansatte, fire personer som har fått påvist Korona-smitte. Rundt 70 personer sitter nå i karantene, men den operative driften er ikke rammet og de som sitter i karantene jobber fra sine hjemmekontor. Selskapet har etablert en egen krisestab som håndterer situasjonen løpende. Takket være gode forberedelser håndteres avfallet som normalt.

– Vi har et utrolig godt beredskapsprogram, som ligger til grunn for arbeidet som nå legges ned på tvers av hele konsernet og som det har vært arbeidet med i flere år. Vi har både plan a, b og c for operasjonell drift. Men det var jo ingen som så at dette skulle komme. Nå får vi virkelig kjørt stresstestene og vi ser at det virker, sier Skauge.

Høysesong

Koronaviruset rammet Norge mens vi er på vei inn i det avfallsbransjen definerer som høysesong. Med påsken bare noen få uker unna kommer storryddingene i hus, hage og kjeller. Det gjør at Norsk Gjenvinning støtter oppfordringen om å gjenåpne gjenbruksstasjonene, som NFFA fremmet torsdag.

– Folk begynner å rydde hjemme og da er det uheldig at gjenvinningsstasjonene er stengt. Det er viktig å begrense smitte, men jeg er ikke sikker på om å stenge stasjonene var det gunstigste, sier Skauge.

LES OGSÅ: Ber om at gjenbruksstasjoner gjenåpnes

Hun oppfordrer samtidig bransjen til å stå sammen for å løse de oppgavene som skal gjøres.

– Det er et godt samhold i bransjen og folk hjelper hverandre. Vi har kapasitet til å bistå der det trengs. Det er viktig å opprettholde råvareleveransene til forbrenningsanlegg og andre mottakere, slik at de får produsert og levert det de skal, sier Skauge.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!