Nyheter
Foto: Norsk Industri

Inviterer svenskene til CCS-samarbeid

Klima- og miljødepartementet ber sine svenske kolleger om et møte for å diskutere samarbeid om karbonfangstprosjektet.

Det planlagte fullskala CCS-prosjektet, som involverer støtte til bygging av fangstanlegg, transport og lagring i Nordsjøen, betinger at det kommer interesse fra utlandet. Regjeringens ambisjon er å fremme en investeringsbeslutning i neste års statsbudsjett.

LES OGSÅ: Utfordrer på karbonfangst

I desember møtte daværende statssekretær Liv Tønnum i Olje- og Energidepartementet den svenske energiministeren Anders Ygeman. Ett av temaene de diskuterte var samarbeid om CCS. I en epost fra ekspedisjonssjef Bjørn Haugstad til departementsråd Magnus Blümer i det svenske Infrastrukturdepartementet, fremgår det at Norge ønsker et tettere samarbeid med Sverige.

Bilaterale avtaler

I eposten, som Avfallsbransjen.no har fått tilgang til, viser Haugstad til den ferske svenske utredningen om klimatiltak. I rapporten «Vägen til en klimatpositiv framtid» trekkes fangst og lagring av CO2 frem som ett tiltak som kan bidra til nå Sveriges klimamål.

LES OGSÅ: Utelukker andre prosjekt i investeringsbeslutningen

«Med enigheten fra i fjor under Londonprotokollen, er det nå tillatt i henhold til internasjonal rett å frakte CO2 fra ett land til et annet med formål å permanent lagre CO2 under havbunnen. For at det skal være mulig å ta imot CO2 fra et annet land for lagringsformål, vil det blant annet være nødvendig med en bilateral avtale mellom de to landene. Den norske tilnærmingen er at en slik avtale kan baseres på andre bilaterale avtaler, men med nødvendige tilpasninger for det formål en slik konkret avtale vil gjelde for. Vi har i denne sammenheng merket oss at den nevnte utredningen viser til behovet for at norske og svenske myndigheter starter arbeidet med hva en slik avtale bør inneholde», skriver Haugstad i brevet til sin svenske kollega.

LES OGSÅ: Karbonfangst til under milliarden

Departementsråden legger ikke skjul på at regjeringen er avhengig av interesse fra andre land, for å gi en positiv investeringsbeslutning.

Må ha internasjonal interesse

«En viktig forutsetning for en eventuell positiv bevilgningsbeslutning er tydelige signaler fra andre land, spesielt i Europa, om at fangst og lagring av CO2 er en viktig teknologi for å nå egne og verdens samlede klimamål», skriver Haugstad.

LES OGSÅ: Ny karbonfangstallianse ønskes velkommen

I slutten av brevet inviterer han til et møte på embetsnivå mellom Norge og Sverige.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!