Nyheter
Karbonfangstpiloten ved Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud. Foto: Bjørn Vilberg

Avfallsdøgnet 01.04.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Ber om langsiktige tiltak

Avfall Norge har overlevert en lang liste med motkonjunkturtiltak for avfallsbransjen etter koronakrisen, etter at Klima- og miljødepartementet ba om innspill til tiltak. Tiltakene Avfall Norge har overlevert, er ikke direkte knyttet til krisepakken som kom tirsdag, men de skal sørge for trygging av arbeidsplasser og næringsutvikling i lengre perspektiv. Blant tiltakene foreslår de blant annet en målrettet ordning for oppstarts- og vekstbedrifter, målrettet tildeling til Innovasjon Norge til biogasstiltak og tiltak knyttet til koblingen mellom digitalisering og sirkulær økonomi.

Studie viser hvor strandavfall kommer fra

Et samarbeidsprosjekt mellom Hold Norge Rent, Mepex, Asker kommune, Orkla, Infinitum og kunstern Pippip Ferner, med støtte fra Miljødirektoratet, har kartlagt nesten ti tonn strandavfall de siste to årene. 10 prosent av disse igjen har de klart å finne ut hvor kommer fra, og 77 prosent av dette er norske produkter. Prosjektet delte avfallet i to klasser; vekt og antall. I antallsklassen var EPS den største avfallsdelen, mens i vekt var det avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæring som toppet listen. På topplisten over antall er det langt mer forbrukerrelatert avfall enn i vektklassen.

Store summer til strandrydding

Miljødirektoratet har innvilget tilskudd til 50 prosjekter for forebygging og reduksjon av marin forsøpling. Ordningen med tilskudd til tiltak mot marin forsøpling ble innført i 2015. Årets tildeling omfatter 50 prosjekter, med en samlet tilskuddssum på 62,9 millioner kroner. I tillegg kommer 5,3 millioner kroner til prosjekter som skal igangsettes eller videreføres neste år. Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, forteller at de ønsker å holde hjulene igang så godt det lar seg gjøre, til tross for situasjonen vi befinner oss i nå. De anerkjenner også at noen prosjekter som har fått tilskudd enten må utsette aksjonen eller endre fremgangsmåte. – Vi ønsker likevel at opprydding langs strendene fortsetter der det er forsvarlig og innenfor smitteverntiltakene, sier hun.

Etterlyser penger til CCS-utredning

Avfallsforbrenningsanleggene i Trondheim, Stavanger og Bergen er fornøyde med at Stortinget ber om utredning av karbonfangst hos dem, men er klar på at det må følge penger med vedtaket. – Dette er positive signaler for oss. Det kreves imidlertid at det følger midler med, det er en forutsetning for å komme videre. Men siden det er gitt klarsignal om utredning av karbonfangst på flere anlegg, regner jeg med at midlene også følger med, sier daglig leder Ingrid Hitland i BIR i Bergen. Detaljene rundt finansieringen av utredningene er ikke klare. Statssekretær Tony Christian Tiller i Olje- og Energidepartementet peker overfor Avfallsbransjen.no på at det er muligheter til å søke støtte gjennom Gassnovas Climit-program til såkalte tekniske og økonomiske mulighetsstudier. Dersom Stortinget ber om øremerkede midler, så må dette bli en del av de ordinære budsjettprosessene.

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!