Bransjestemmer
Utviklingssjef i Grønt Punkt Norge

Emballasjedesign for bedre materialgjenvinning

Av dr. Johannes Daae, utviklingssjef Grønt Punkt Norge

Det har de siste ukene vært fokus på emballasje som er merket for kildesortering uten at den har god gjenvinnbarhet. Det å optimalisere emballasje for gjenvinning er et komplekst fagfelt som de fleste norske vareprodusenter setter høyt på agendaen. Når det likevel finnes emballasje på markedet som ikke er optimalisert, kan det komme av at noen ikke har fokusert like mye på dette som andre. Men det er også viktig å være klar over kompleksiteten med å velge emballasje godt egnet gjenvinning og samtidig ivareta alle andre funksjoner, hvor den viktigste er å ta vare på produktet best mulig. En del produkter blir best ivaretatt når emballasjen har barrierer som gjør gjenvinning krevende.

De siste årene ser vi at det er gjort store fremskritt på design for materialgjenvinning (DfG), også på emballasje som har store krav til barriere. Grønt Punkt Norge har tett dialog med våre medlemmer for å bistå dem, med innsikt i hvordan ulike valg påvirker gjenvinnbarheten. Vår innsikt krever tett kontakt med sorterings- og gjenvinningsanleggene, kunnskap om teknologisk utvikling og dialog med søsterselskaper over hele Europa.

Fokus på DfG har vært betydelig de seneste år, spesielt relatert til plastemballasje. Derfor startet Grønt Punkt Norge Plastløftet i 2019. Her forplikter deltakerne seg til å sette seg ambisiøse mål for design for gjenvinning, øke bruken av gjenvunnet plast og kutte unødvendig bruk av plast. Resultatene av dette arbeidet rapporteres til myndighetene, i henhold til avfallsforskriften. Bedriftene som gjennomførte Plastløftet i 2019 står for over ⅓ av den totale plastemballasjen til husholdninger, så emballasjeinnovasjon hos disse har betydelig effekt.

I fjor holdt Grønt Punkt Norges medarbeidere omlag 100 foredrag om design for gjenvinning, i tillegg til direkte bistand. Vi deler kunnskapen med våre medlemsbedrifter med veiledere, faktaark, og ikke minst en gjenvinningskalkulator som i disse dager ferdiggjøres og gir svar på hvordan hvert enkelt valg påvirker gjenvinnbarheten. Kalkulatoren vil også gi riktig emballasjemerking og øke bevisstheten rundt hvordan emballasjen kildesorteres av sluttbruker. For det hjelper ikke om emballasjen er egnet for gjenvinning hvis den ikke blir kildesortert riktig. For å få høyere materialgjenvinningsgrad og dermed møte de ambisiøse målene i 2025 er det nødvendig at kommunene har gode systemer for kildesortering, at emballasjen er riktig merket og at forbrukerne er motivert til å sortere. Her er det et stort rom for forbedring i alle ledd.

Vi har bidratt til utvikling av nye emballasjemerker både med vår erfaring, spisskompetanse på adferdsdesign, økonomisk og med innspill fra våre medlemsbedrifter. Dette resulterte i nye nettsider utviklet av oss www.emballasjemerking.no . Vi har samtidig også justert anbefalinger til bruk, og har harmonisert disse med dagens sorterings og gjenvinningsteknologi. Det er flere aspekter som kan forbedres for å gjøre det enklere for sluttbrukerne å kildesortere riktig. Ett er betydningen av ærlige materialvalg. Bruk av kombinasjoner kan skape forvirring hos forbrukerne og øke sannsynligheten for at det feilsorteres. I nært samarbeid med Grønt Punkt Norge er våre medlemsbedrifter godt i gang med arbeidet, men mye gjenstår.

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Mikroplast på middagsbordet

Britt Mathisen Limo, Remiks Miljøpark
Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder
Kommersielle partnere