Nyheter
Sverige innførte CO2-skatt på forbrenning, selv om alle høringsinstanser var mot. Foto: Andrzej Bochenski, ImaginAIR /EEA

-Avgift helt uten klimaeffekt

Det hjelper ikke å legge skatt på de som rydder opp. Det mener Avfall Sverige om den norske CO2-avgiften.

Forrige uke kom den svenske bransjeorganisasjonen Energiforetagen med en kraftig advarsel mot innføring av CO2-avgift på norske forbrenningsanlegg. Nå følger Avfall Sverige etter.

-Alle høringsinstanser var imot. Selv lagrådet, organet som gransker lovforslag, var imot avgiften. Men regjeringen innførte den likevel. Det er en ren fiskal skatt og har overhodet ingen klimaeffekt, sier administrerende direktør Tony Clark i Avfall Sverige til Avfallsbransjen.no.

Skattlegger for sent

Dermed føyer han seg inn i rekken av motstandere som går avviser Skattedirektoratets begrunnelse om at avgiften vil være «bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktig utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall». Forslaget, som kom som en stor overraskelse før sommeren, har møtt massiv motstand i avfallsbransjen, selv om Regjeringen har varslet en avgift i lang tid.

LES OGSÅ: Svenskene advarer mot CO2-avgift

– Vi varslet allerede i 2017 at regjeringen vil innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg. Klimagassutslipp fra forbrenning av avfall er i dag ikke priset. Prising av utslipp kan skje enten ved det ilegges kvoteplikt, eller ved å innføre en avgift. Videre varslet vi i budsjettet for 2018 at regjeringen enten vil implementere avfallsforbrenningsanlegg for husholdningsavfall i EUs kvotesystem (EU-ETS), eller innføre CO2-avgift på forbrenning av avfall. Formålet med en avgift er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall, skriver Thue.

LES OGSÅ: Slakter forslag om CO2-avgift

Men det argumentet holder ikke, mener Avfall Sverige. Der har de levd med avgiften siden april og kan konkludere med at den ikke reduserer utslippene.

–Det hjelper ikke å legge skatt på de som rydder opp. Forbrenningsanleggene som mottar avfallet har ikke noe annet valg enn å brenne det. Avgiften må legges før beslutningen om å sende det til forbrenning tas. Det er de som produserer avfallet som kan styre hvor avfallet sendes, sier Clark.

Strutsepolitikk

Avfall Sverige-sjefen legger seg dermed tett opptil høringsinnspillet fra Returkraft i Kristiansand, som foreslår at det er avfallsbesitter som bør ilegges en avgift dersom de bestemmer seg for å sende avfall til forbrenning. På den måten mener Returkraft at avfallsbesitter får et incitament til å øke materialgjenvinningen og redusere avfallsmengden som forbrennes.

Administrerende direktør Odd Terje Døvik i Returkraft mener en form for avgift er uunngåelig.

LES OGSÅ: Send avgiftsregningen til avfallsbesitter

– Det er strutsepolitikk å tro noe annet. Men prisingen må innrettes slik at den bidrar til å redusere forbrenningen og øke materialgjenvinningen. Innsatsen må settes inn høyere i verdikjeden, sier Døvik til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: Null avgiftsstøtte fra Zero

I den norske høringen har motstanden mot avgiften vært unison fra avfallsaktørene, mens både Norsk Industri og LO har stilt seg positive. Noe overraskende har miljøorganisasjonen Zero stilt seg på avfallsaktørenes side og advarer mot avgiften.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!